sábado, 12 de noviembre de 2011

Segons la Direcció General per a la Immigració (85)

.

Immigració ha gestionat més de 6.750
sol·licituds d'informes d'estrangeria
des del passat 30 de juny
El Departament de Benestar Social i Família, a través de la Direcció General per a la Immigració, ha rebut més de 6.750 sol·licituds d'informes per acreditar la integració i l'adequació de l'habitatge per accedir al reagrupament familiar des del passat 30 de juny, dia en què va entrar en vigor el nou reglament d'estrangeria que dota de més autogovern i capacitat de decisió a la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General per a la Immigració ja ha emès, fins a mitjans d'octubre, 3.017 expedients, el 53% del total. La resta es troben dins del termini per rebre resposta. Des de l'inici del nou sistema les peticions experimenten una tendència creixent.

La gran majoria procedeixen de la demarcació de Barcelona (4.148), seguides per les de Girona (961), Lleida (469), Tarragona (345) i Terres de l'Ebre (120)..

No hay comentarios: