sábado, 31 de diciembre de 2011

darrer dia de l'Any 2011....!!!

.


El president de la Generalitat, Artur Mas, ha fet aquest vespre el tradicional missatge institucional de Cap d’Any

.
Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.
[CAT]
Missatge institucional de Cap d’Any
Barcelona, 30 de desembre de 2011

Benvolgudes i benvolguts compatriotes,

S’acaba un any, n’encetem un de nou. Permeteu-me, doncs, que les meves primeres paraules siguin per transmetre a tot el poble de Catalunya els millors desitjos per a l’Any 2012, a punt de començar.

Tanmateix, voldria que els meus primers pensaments, i el meu record, fossin per a totes aquelles famílies que durant l’any que acomiadem han patit les inclemències i els embats més durs de la vida. La pèrdua d’un ésser estimat, la malaltia persistent, el dolor, la solitud no desitjada, la pobresa, la discapacitat extrema, la pèrdua de la feina o de la casa, i sovint fins i tot de l’esperança. A tots ells, sense excepció, el meu escalf, la meva estima, tot el meu afecte. Qui pateix alguna d’aquestes circumstàncies, pot entendre millor el patiment dels altres

Ara fa just un any, quan vaig assumir la presidència del nostre país, us deia que el 2011 seria un any de molta exigència, un any difícil per a moltes persones. També us deia, però, que no hem de tenir por, perquè vivim en un país, som d’un país, Catalunya, que té moltes i molt bones possibilitats d’anar bé

Pot semblar, envoltats com estem d’una boira espessa, que no tornaran els dies clars i lluminosos. Que costarà de tornar a veure la silueta del benestar i de la prosperitat. És lògic i humà sentir-se així, perquè enmig de la boira et trobes desorientat, perdut, fins i tot angoixat. Tanmateix, repeteixo el que he dit: no hem de tenir por. La boira s’anirà fent més fina, s’obriran escletxes i clarianes i veurem finalment el perfil de l’horitzó. Un horitzó que volem net i clar, i compartit pels 7,5 milions de persones que donen sentit a la Catalunya del present

Des del primer dia, vaig dir que no amagaríem la realitat, que explicaríem la veritat, encara que fos dura, conscient que la societat catalana té un alt grau de maduresa i que no vol ser enganyada sinó cridada a un esforç col·lectiu. També vaig dir que faríem front als problemes, per grans que fossin, sense por a ser criticats i escridassats. Que actuaríem sense concessions al populisme, pensant més en les futures generacions que en les properes eleccions, defensant més el bé comú que l’interès individual, corporatiu o partidista

Passat un any, vull dir-vos que el que estem fent té un sentit. Té un sentit gran. La política d’austeritat, de rigor, de serietat, de fer els deures, d’enterrar l’economia especulativa, de saber que els deutes tenen un límit, de no estirar més el braç que la màniga, tot això té un sentit. El sentit de retrobar-nos amb els valors, principis i actituds que han convertit un país geogràficament i demogràficament petit com Catalunya en un gran país pel seu talent, la seva creativitat, el seu humanisme i la seva capacitat d’esdevenir un bon referent

Arrosseguem quatre anys de dificultats creixents. Però no ens equivoquem: anys difícils no vol dir anys perduts. Serien perduts si en el camí acabéssim defallint o claudicant, per cansament, per comoditat o per falta d’esma

Però seran anys guanyats si en traiem les lliçons oportunes: que el compliment dels deures és tan important com la consecució dels drets; que la riquesa que perdura és la que es construeix sobre la base de la feina ben feta al llarg dels anys; que la justícia social no és una ideologia de dretes o d’esquerres sinó un imperatiu moral que a tots ens pertoca defensar; que l’estat del benestar no és un regal dels governs sinó una conquesta de la societat, i que se’l posa en perill quan per agradar o per quedar bé se’n menyspreen els seus límits i la seva sostenibilitat; que el concepte del nosaltres, és a dir de la col·lectivitat, és tan important com el concepte del jo, és a dir, de l’individu. Si d’aquests anys n’aprenem aquestes lliçons, i les practiquem, serem molt més forts en el futur

Sé que en el camí que estem seguint es cometen errors. El Govern tampoc no n’està lliure. És cert que quan pilotes un vaixell amb la mar calma i el vent de popa, els errors es noten menys; amb la mar embravida i onades altes que venen per tots els costats, els errors es noten més. Però ni tan sols aquestes condicions duríssimes i sense precedents poden servir d’excusa per no reconèixer els errors. Els errors són errors, i punt. I el pitjor de l’error no és cometre’l sinó negar-se a reconèixer-lo per excés d’orgull o de supèrbia, i no tenir propòsit d’esmena

Tots intuïm, i molts sabem, que l’any 2012 serà dur. No ens podem fer trampes al solitari dibuixant un any de color de rosa que a hores d’ara no s’albira. Pel que depèn de nosaltres, seguirem el camí traçat. He dit abans que el que estem fent té un sentit en el que hi creiem fermament. Hi ha decisions, però, que no depenen de nosaltres i que són vitals per recuperar la visió de l’horitzó i deixar la boira enrere. Les autoritats europees i els líders de la Unió Europea han de donar senyals inequívocs que creuen en Europa, en el seu futur, en els seus valors. Fins ara no ha sigut del tot així. Per un país com Catalunya, de fondes arrels europees que s’endinsen dotze segles enrere en l’imperi de Carlemany, l’aposta europea és indissociable de la nostra identitat mil·lenària. Ser catalans, i mediterranis, és la nostra manera de ser europeus

També el nou Govern espanyol és responsable d’una sèrie de decisions que ens afecten com a catalans. Li demanem coratge, li desitgem encerts i li reclamem respecte cap a Catalunya i autèntic sentit d’Estat. Catalunya vol veure respectada la seva identitat, les seves institucions, la seva cultura, el seu dret i la seva llengua. També volem, però, que es respectin i no es limitin o retallin les nostres capacitats com a país: la nostra creació de riquesa, el nostre esforç col·lectiu, la nostra creativitat, el nostre talent

En aquest sentit d’aprofitar totes les nostres capacitats com a país i com a societat, espero, desitjo i confio que l’any 2012 el Parlament de Catalunya formuli la proposta del pacte fiscal, amb el màxim consens polític possible, com a reflex del gran consens social existent sobre aquesta matèria. Confio que tothom, des de l’esfera pública o la privada, sabrà estar a l’alçada de les circumstàncies que Catalunya necessita i mereix

Si la proposta de pacte fiscal és escoltada i atesa, els ponts entre Catalunya i l’Estat es reforçaran. En cas contrari, encara es debilitaran més

Acabo dient-vos que l’Any Nou haurà de combinar exigència i esperança. Tenim dret a tenir esperança. I en tenim necessitat. Molta necessitat. Tots plegats. Una part molt important d’aquesta esperança la baso en tres qualitats que el nostre poble està demostrant abastament en aquesta època tan punyent i colpidora: la seva maduresa, entenent que els sacrificis i les renúncies d’avui són la llavor dels fruits del demà; la seva creativitat, sabent que els països petits han de fer les coses millor que els altres per sobreviure i destacar; i la seva bondat, comprometent-se amb totes les causes destinades a fer costat a les persones més desvalgudes o amb necessitats més grans o més urgents. Aquesta bondat inherent del poble català és un immens motiu d’esperança

El nostre país està a prova des de molts punts de vista. Estic convençut que superarem aquesta prova, per grans que siguin els entrebancs

A tots, sense excepció, us desitjo de tot cor, com a President de Catalunya, un bon Any Nou en companyia de les vostres famílies i dels vostres amics

Visca Catalunya![MX]
Mensaje institucional de Fin de Año

Barcelona, 30 de diciembre de 2011
[Traducción AME]

Queridas y queridos compatriotas,

Se acaba un año, y iniciamos uno nuevo. Permitidme, pues, que mis primeras palabras sean para transmitir a todo el pueblo de Cataluña los mejores deseos para el Año 2012, a punto de comenzar.

Sin embargo, quisiera que mis primeros pensamientos, y mi recuerdo, fueran para todas aquellas familias que durante el año que despedimos han sufrido las inclemencias y los embates más duros de la vida. La pérdida de un ser querido, la enfermedad persistente, el dolor, la soledad no deseada, la pobreza, la discapacidad extrema, la pérdida del trabajo o de la casa, ya menudo incluso de la esperanza. A todos ellos, sin excepción, mi calor, mi estima, todo mi afecto. Quien padece alguna de estas circunstancias, puede entender mejor el sufrimiento de los demás

Hace justo un año, cuando asumí la presidencia de nuestro país, le decía que en 2011 sería un año de mucha exigencia, un año difícil para muchas personas. También les decía, sin embargo, que no debemos tener miedo, porque vivimos en un país, somos de un país, Cataluña, que tiene muchas y muy buenas posibilidades de ir bien

Puede parecer, rodeados como estamos de una niebla espesa, que no volverán los días claros y luminosos. Que costará volver a ver la silueta del bienestar y de la prosperidad. Es lógico y humano sentirse así, porque en medio de la niebla te encuentras desorientado, perdido, incluso angustiado. Sin embargo, repito lo que he dicho: no debemos tener miedo. La niebla se irá haciendo más fina, se abrirán grietas y claros y veremos finalmente el perfil del horizonte. Un horizonte que queremos limpio y claro, y compartido por los 7,5 millones de personas que dan sentido a la Cataluña del presente

Desde el primer día, dije que no esconderíamos la realidad, que explicaríamos la verdad, aunque fuera dura, consciente de que la sociedad catalana tiene un alto grado de madurez y que no quiere ser engañada sino llamada a un esfuerzo colectivo. También dije que haríamos frente a los problemas, por grandes que fueran, sin miedo a ser criticados y abucheados. Que actuaríamos sin concesiones al populismo, pensando más en las futuras generaciones que en las próximas elecciones, defendiendo más el bien común que el interés individual, corporativo o partidista

Pasado un año, quiero deciros que lo que estamos haciendo tiene un sentido. Tiene un sentido grande. La política de austeridad, de rigor, de seriedad, de hacer los deberes, de enterrar la economía especulativa, de saber que las deudas tienen un límite, de no estirar más el brazo que la manga, todo esto tiene un sentido. El sentido de reencontrarnos con los valores, principios y actitudes que han convertido un país geográficamente y demográficamente pequeño como Cataluña en un gran país por su talento, su creatividad, su humanismo y su capacidad de convertirse en un buen referente

Arrastramos cuatro años de dificultades crecientes. Pero no nos equivoquemos: años difíciles no quiere decir años perdidos. Serían perdidos si en el camino acabáramos desfalleciendo o claudicante, por cansancio, por comodidad o por falta de ánimo

Pero serán años ganados si sacamos las lecciones oportunas: que el cumplimiento de los deberes es tan importante como la consecución de los derechos; que la riqueza que perdura es la que se construye sobre la base del trabajo bien hecho a lo largo de los años; que la justicia social no es una ideología de derechas o de izquierdas sino un imperativo moral que a todos nos corresponde defender, que el estado del bienestar no es un regalo de los gobiernos sino una conquista de la sociedad, y que se le pone en peligro cuando por agradar o por quedar bien se desprecian sus límites y su sostenibilidad; que el concepto de nosotros, es decir de la colectividad, es tan importante como el concepto del yo, es decir, del individuo. Si de estos años aprendemos estas lecciones, y las practicamos, seremos mucho más fuertes en el futuro

Sé que en el camino que estamos siguiendo se cometen errores. El Gobierno tampoco está libre. Es cierto que cuando pelotas un barco con el mar calma y el viento de popa, los errores se notan menos, con el mar embravecido y olas altas que vienen por todos los lados, los errores se notan más. Pero ni siquiera estas condiciones durísimas y sin precedentes pueden servir de excusa para no reconocer los errores. Los errores son errores, y punto. Y lo peor del error no es cometerlo sino negarse a reconocerlo por exceso de orgullo o de soberbia, y no tener propósito de enmienda

Todos intuimos, y muchos sabemos, que el año 2012 será duro. No nos podemos hacer trampas al solitario dibujando un año de color de rosa que a estas alturas no se vislumbra. Por que depende de nosotros, seguiremos el camino trazado. He dicho antes que lo que estamos haciendo tiene un sentido en el que creemos firmemente. Hay decisiones, sin embargo, que no dependen de nosotros y que son vitales para recuperar la visión del horizonte y dejar la niebla atrás. Las autoridades europeas y los líderes de la Unión Europea deben dar señales inequívocas que creen en Europa, en su futuro, en sus valores. Hasta ahora no ha sido del todo así. Para un país como Cataluña, de hondas raíces europeas que se adentran doce siglos atrás en el imperio de Carlomagno, la apuesta europea es indisociable de nuestra identidad milenaria. Ser catalanes, y mediterráneos, es nuestra manera de ser europeos

También el nuevo Gobierno español es responsable de una serie de decisiones que nos afectan como catalanes. Le pedimos coraje, le deseamos aciertos y le reclamamos respeto hacia Cataluña y auténtico sentido de Estado. Cataluña quiere ver respetada su identidad, sus instituciones, su cultura, su derecho y su lengua. También queremos, sin embargo, que se respeten y no se limiten o recorten nuestras capacidades como país: nuestra creación de riqueza, nuestro esfuerzo colectivo, nuestra creatividad, nuestro talento

En este sentido de aprovechar todas nuestras capacidades como país y como sociedad, espero, deseo y confío en que en el año 2012 el Parlamento de Cataluña formule la propuesta del pacto fiscal, con el máximo consenso político posible, como reflejo del gran consenso social existente sobre esta materia. Confío en que todo el mundo, desde la esfera pública o privada, sabrá estar a la altura de las circunstancias que Cataluña necesita y merece

Si la propuesta de pacto fiscal es escuchada y atendida, los puentes entre Cataluña y el Estado se reforzarán. En caso contrario, aún se debilitarán más

Acabo diciendo de que el Año Nuevo deberá combinar exigencia y esperanza. Tenemos derecho a tener esperanza. Y tenemos necesidad. Mucha necesidad. Todos juntos. Una parte muy importante de esta esperanza la baso en tres cualidades que nuestro pueblo está demostrando abastecimiento en esta época tan punzante y sobrecogedora: su madurez, entendiendo que los sacrificios y las renuncias de hoy son la semilla de los frutos del mañana; su creatividad, sabiendo que los países pequeños tienen que hacer las cosas mejor que los demás para sobrevivir y destacar, y su bondad, comprometiéndose con todas las causas destinadas a apoyar a las personas más desvalidas o con mayores necesidades o más urgentes. Esta bondad inherente del pueblo catalán es un inmenso motivo de esperanza

Nuestro país está a prueba desde muchos puntos de vista. Estoy convencido de que superaremos esta prueba, por grandes que sean los obstáculos

A todos, sin excepción, os deseo de todo corazón, como Presidente de Cataluña, un buen Año Nuevo en compañía de sus familias y de sus amigos

Viva Cataluña!

viernes, 30 de diciembre de 2011

Local

.

Visitem el Campanar !!!

El dia de sant esteve varem pujar al campanar d’Esparreguera. Hi havia cua. Tanmateix varem fer el cim!

Varies activitats estaven organitzades. A la primera sala, la de l’antic rellotge, havien fet un muntat ge anomenat “Naixement” l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques d’Esparreguera.
Altra sala recollia el pessebre de la casa de la dona, l’Associació de la Dona Activa d’Esparreguera. Fet a mà

Altre sala oferia una exposició fotogràfica baix el nom de “Detalls de Nadal”. A càrrec del Grup Fotogràfic “La Passió” format per:

Esteve Mestres
Pere Valldeperas
Oscar Marquina
Roser Piferrer
Josep Quert
Josep Alonso
Gabi Maeso
Joan Espinach
Joan Romeu

A terrat de les campanes hi tornem a tenir cua i espera per pujar per l’estreta escala que ens puja fins el mirador del campanar. Ja aquí, una vegada arribats, trobarem una activitat infantil anomenada “Poor tall the bell end” Proveu a tibar les cordes! Pensada per els visitants més menuts. Un realització de Biel Andrés i Saúl Sánchez que, donant crèdit a la felicitat de la quitxalla, haurem de reconèixer: com de molt èxit aquesta activitat.

Ja agafats de les baranes del mirador, la pau de la nit envolta la nostra petita ciutat d’Esparreguera. Fa un xic d’aire fred…
És la hora de fet el tequila i el brindis: Dit i fet. Un tequila blanc que ens entra d’allò més bé en aquestes circumstàncies. Un parell de brindis i felicitacions… i avall. Viatge de volta…

Haurem de pensar de repetir aquesta experiència l’any que ve..
Felicitacions a tots els participants


.

martes, 27 de diciembre de 2011

Los martes: Historia de México

.


(24) Noticiero del Centenario. Más yacimientos

1909

*Se organiza censo nacional.

*El señor presidente, nuevamente al cine.

*Filomeno Mata en la cárcel.

*Descubren petróleo en Minatitlán.

Con Luis Enrique Moguel

Noticiero del Centenario núm. 24
Con el estilo de los programas informativos que actualmente se trasmiten en medios electrónicos, estos noticieros son el resultado de una investigación acuciosa realizada en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), con fuentes primarias, tales como periódicos y documentos, así como fuentes bibliográficas y gráficas para dar a conocer los hechos relevantes ocurridos hace 100 años.

El Imparcial http://bit.ly/cUqZL

Portal de la Revolución Mexicana http://www.bicentenario.gob.mx/revolucion/
.

Ayuda URGENTE

.

AFAMEX se suma a la Campaña de Ayuda
al Hogar Comunitario Yach'il Antzetic
de Chiapas, México

Yach’il Antzetik, que significa mujeres nuevas, en idioma tsotsil, necesita de la Solidaridad de todos.

Yachi'l Antzetic, mujeres nuevas


La Casa Hogar Comunitario Yach'il Antzetic es un espacio para mujeres y sus hijos e hijas, carentes de redes de apoyo. En Yach'il Antzetic acompañan y capacitan a las mujeres de manera integral y contínua, buscando que conozcan y fortalezcan sus procesos de autonomía y empoderamiento, en el respeto a sus derechos y a su cultura.

El Hogar Comunitario Yach'il Antzetic, está en la calle Rafael Pacheco Luna, n.6; del Barrio de San Diego, en San Cristóbal de las Casas. Estado de Chiapas, México. C.P 29270

Trabajan en la prevención de la violencia, la discriminación de las mujeres y sus hijos e hijas, los embarazos no planeados y las enfermedades, fomentando relaciones sanas e igualitarias.
Promueven una cultura de la adopción buscando garantizar una vida digna para los niños y niñas que, por decisión de su madre biológica, serán entregados en adopción.

La Casa Hogar Comunitario Yach'il Antzetic relizan diversos Programas:

ÁREA DE SALUD Y FORMACIÓN
Respetando sus derechos y cultura, acompañamos a mujeres indígenas y mestizas con embarazo no planeado, y madres solas en situación de desamparo emocional y económico. Ellas emprenden un proceso para vivir con autonomía y ser capaces de incidir en cambios positivos en la sociedad.

TRAMA - Trabajando el Arte Manual -
En los talleres de arte manual las madres solas se desarrollan como grupo con identidad propia y aprenden y promueven la economía solidaria.
Desde Trama ofrecemos también talleres de sensibilización y prevención de embarazos no planeados, violencia y discriminación.

ORUGAS - Área infantil -
Por medio de juegos fomentamos la prevención de la violencia. Nuestro reto es que las niñas y los niños con su cariño y alegría, crezcan junto a sus madres en un aprendizaje contínuo, respetándose y acompañándose.

PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA
Nuestro bazar de ropa usada es una labor social para nuestras vecinas y vecinos más pobres, que además nos genera modestos ingresos.
La producción de setas orgánicas provee a las mujeres un alimento nutritivo y para Yach'il Antzetic unos pequeños ingresos onstantes.Yach'il Antzetic


Nuestros Amigos de AFAMEX se han sumado a la Campaña Solidaria a favor de esta institución dando difusión de sus necesidades apremiantes.
Nos comentan:


Ayuda URGENTE al Hogar Comunitario Yach'il Antzetic


Estimados amigos y amigas,

como muchos sabéis, desde AFAMEX estamos apoyando desde hace tiempo a la labor del Hogar Comunitario Yach'il Antzetic en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, con nuestros escasos medios.
Mayoritariamente, los fondos de los que se alimenta el HCYA provienen de la Colaboración Internacional con España. Con la crisis, estos fondos han sido congelados, lo que afecta gravemente al funcionamiento del Hogar, e incluso hace peligrar su futura existencia, si no consigue financiarse.

En el anexo os mandamos un comunicado recibido del HCYA, en el que explica más detalladamente el trabajo que están desempeñando y las maneras como podemos echar una mano para paliar esta situación tan dura que están pasando (página 3).

He visitado personalmente el HCYA en varias ocasiones y puedo dar fe del trabajo que allá realizan y de la absoluta necesidad de que el HCYA siga desarrollando su trabajo en pro de las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Acabo, además, de comprobar telefónicamente la gravedad de la situación.

Si queréis ayudar a la subsistencia del HCYA, podéis hacer una donación unica, o mejor aun, apoyar cada mes con una cantidad fija la labor del HCYA.
Como los bancos cobran bastante por cada transferencia a México, Ecologistas en Acción han cedido una cuenta para estos donativos, que serán agrupados y enviados mensualmente al HCYA.
Esta es la cuenta (en el anexo encontraréis más información):

CAJA LABORAL número 3035 0195 26 1950014710 a nombre de Ekologistak Martxan Iruña

Por cierto, la dirección de la web del HCYA es www.yachilantzetic.com y no .org como indica en el comunicado.

Otra forma de ayudar es dar la maxima difusión a este correo.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.

Ojala entre todos podemos ayudar a que el HCYA salga a flote.

Saludos cordiales,
Bea Scharpenberg
Presidenta
AFAMEX

Asociación de Familias Adoptantes en México

correo@afamex.org

Visite nuestra Web revisada:
www.afamex.org


Debemos hacer mención de la larga trayectoria de este centro y su actividad benefactora hacia las personas necesitadas de esta especial atención.

Ya en el año 2003 la periodista Valeria Valencia Salinas, corresponsal Cimac (Tuxtla Gutiérrez) nos ofrecía con magistral claridad en su artículo titulado “Atiende a más de 100 por año para evitar muerte materna. Es Hogar Comunitario opción para embarazadas sin familia” el trabajo que realizan. Explicándonos que este Hogar Comunitario se creó

“Para evitar que mujeres embarazadas en situación de abandono enfrenten un parto riesgoso y peligro de muerte, el Hogar Comunitario Yachil Antzetik recibe y atiende a jóvenes indígenas y no indígenas en sus últimos tres meses de gestación y les proporciona ayuda sicológica y atención prenatal durante y después del parto.

Desde hace seis años, con un trabajo previo de13, el Hogar comunitario se ha convertido en una alternativa real para las mujeres embarazadas que abandonadas por su pareja, violadas o con problemas familiares o comunitarios se encuentran en la disyuntiva del cauce que deben dar a su embarazo.

Ahí, muy cercano a la carretera federal de San Cristóbal de las Casas, el Hogar recibe un promedio de 100 mujeres al año, de las que 60 solicitan albergue en sus instalaciones en el último trimestre de su embarazo y un mes después del parto. Alrededor y cuarenta de ellas pide apoyo sicológico o jurídico.

Así lo explica la sicóloga Patricia López Jiménez quien se encarga de la parte quizá más dura de las mujeres, en su mayoría muy jóvenes, que llegan al hogar en busca de una solución a un embarazo no deseado.

López Jiménez platica a este medio que para ingresar al hogar es preciso tener un embarazo de seis o siete meses, ser una mujer en situación de abandono, sin familia o pareja o comunidad y no tener los medios económicos para atender la gestación y parto.

En los seis años anteriores, Yachil Antzetik, que significa mujeres nuevas, en tsotsil, ha recibido en su mayoría a jóvenes indígenas, muchas de ellas trabajadoras domésticas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Otras llegan directamente de sus comunidades, todas tienen un embarazo no deseado, algunas fueron violadas por sus patrones y en un solo caso por incesto.

En el caso de las no indígenas llegan porque su pareja las abandonó y tienen conflictos con su familia por estar embarazadas, por lo cual prefieren salirse del seno familiar y buscar una mano, una alternativa que no sea el aborto.

Es entonces que ingresan al Hogar Comunitario donde la psicóloga, el abogada y las enfermeras les dan atención prenatal y cuidan tanto de su salud física como emocional sobre todo en aquellas que han pasado por una violación sexual.

Se cuida su dieta, su presión y de presentarse una complicación se les envía a cualquiera de las cuatro instancias con las que tienen contacto permanente: Marie Stopes, Fundación León XIII, Dispensario médico indígena Esquipulas o el hospital regional.

Llegado el momento del parto, explica López Jiménez, se le da a elegir a la embarazada dónde y quién desea que la atienda si la partera que llega constantemente a checarlas o el Hospital Regional.

El mes siguiente las mujeres siguen bajo la atención integral del Hogar Comunitario, muchas de ellas salen a buscar trabajo y las dejan ir luego de asegurarse que los futuros patrones la tratarán con dignidad y respeto y se percaten que no está sola.

Algunas piden regresar para continuar el apoyo psicológico, y se integran a los Encuentros de mujeres realizados cada tres meses donde reciben apoyo emocional mediante estrategias de autoestima, agrega la joven sicóloga.

El Hogar Comunitario Yachil Antzetik nació a partir de los grupos de reflexión al interior de grupos de la Diócesis de San Cristóbal. En 1997 se logró obtener una casa funcional y en ese mismo año se fundó como Asociación Civil encabezada por María de la Luz Ruiz García.”


Hoy tiene dificultades y está en la mano de todos nosotros que este proyecto continúe brindando unas manos abiertas, generosas, altruistas, a aquellas personas que están pasando angustiosos momentos.

Dicen, y creemos sinceramente que es verdad, que el Dolor tiene cara de Mujer. Porque muchas veces la pobreza, la marginalidad, las penurias de todo tipo, las incomprensiones también, recaen directamente en la mujer inmigrante o indígena y sus hijos.

No podemos cambiar a todo el Mundo. Lo sabemos. Pero quizás sí, una pequeña parcelita o terrenito de Él. Sería el principio para hacerlo más habitable. Más humano…

Si pueden, queridos Amigos, lectores, socios y simpatizantes, los que viváis en Cataluña y también los que viváis en otras tierras, que si las posibilidades se lo permiten y tienen la Santa Costumbre de ayudar a los demás -los modernos de ahorita han acuñado la palabra “solidaridad” para algo que viene realizándose durante muchos siglos- cuando revisen sus listados de posibles ayudas –por pequeñas que parezcan- recuérdense de este rinconcito del Estado de Chiapas. Que también intentan hacer el bien y cambiar el Mundo en la medida que puede…


.

lunes, 26 de diciembre de 2011

Avui

.

Pujada al Campanar d’Esparreguera

Amb motiu de la diada de Sant Esteve i festes de Nadal i Cap d’Any, l’AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera organitza dins de la campanya “Coneguem la nostra ciutat” destinada a donar a conèixer diferents aspectes de la nostra ciutat, una visita al Campanar d’Esparreguera com a edifici singular i més representatiu de l’arquitectura local.

Durant la mateixa podrem visitar l’antic rellotge mecànic del campanar, una exposició de fotografies i el pessebre instal·lat a dal del campanar per l’AACE Associació d’Amics del Campanar d’Esparreguera.

Dalt del mirador del campanar, amb una alçada de més de 60 metres, veurem decaure el dia sobre la ciutat i l’arribada de la nit amb la seva il·luminaria, mentre que els inscrits seran obsequiats amb una degustació de tequila mexicà.

El pròxim semestre l’AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants te previstes diverses actuacions destinades a compartir amb les persones nouvingudes diversos aspectes de la ciutat i terme d’Esparreguera.

L’activitat es oberta a tothom i d’inscripció gratuïta.

domingo, 25 de diciembre de 2011

Comunidad mexicana en Catalunya

.


Saludos de Navidad y Fin de Año de Ramón Aguirre y su Mariachi a sus Fans y Amigas/os.

Noche del día de Navidad

.

EL TROPICANERO DE CUBA
MISTER LOLO PEREZ

En la Gran Fiesta Navideña Bailable del domingo 25 de diciembre


Esta anunciado desde hace días en nuestras Agendas [1] [2]. Hoy domingo tendrá lugar en la Sala Polivalent del Nord de la barriada de Ca N’Oriac de la ciudad de Sabadell (Barcelona) esta fiesta de carácter popular organizada por el Casal Latino de Sabadell y la Asociación Latinoamericana de Sabadell [ALS].

Empezará a las 19:00 horas y se tiene previsto que dure hasta la madrugada del día de Sant Esteve lunes 26, a las 02:30.

El artista que amenizara esta velada musical será el conocido Lolo Pérez “el Tropicanero”. Música bailable para todas las edades para rellenar un día especial de convivencia familiar.

El artista, lleno de jovialidad se presenta diciendo:

“Soy Lolo Pérez naci en cuba y siempre desde muy pequeño llevo en mi sangre la tradición de mi familia la cual es artística. Desde que estaba en cuba siempre he cantando en agrupaciones profesionales como son: Quinteto Álamo----Grupo la Ccalle----Arnaldo y su salsa dinamita----Yoel Dril----Bakulelle-----y Tropicana donde fue mi mejor experiencia como cantante solista.

Como vocalista en Tropicana realice numerosas giras internacionales donde tuve mucho éxito en conjunto con los bailarines, modelos y demás cantantes creo que fue para mí pase para cantar en España y en el mundo.


Ahora me encuentro en proyecto de mi tercer disco que se llamara Bboleros a la Antigua, estoy preparándome para esto y creo que saldrá bien.

Anterior a este disco grabe uno de salsa en honor a todos esos buenos salseros del mundo latino como son grupo Niche, Puerto Rico Power, Gilberto Santa Rosa, Òscar de león, Willie Colon, y Frankie Ruiz."

Recordamos que el precio de la entrada es de sólo 6 euros, y que tendremos Servicio de Guardería, Música en directo, sorteos de Cestas Navideñas entre otras sorpresas más…

Los rezagados que todavía no tengan boletos y quieran participar del Evento contacten con:


-Juan Jesús Mendoza [Asociación Mexicanos del Vallès en Catalunya]
Telf. celular 605373970
jjess777@hotmail.com

-Ligia Castelo [Asociación Latinoamericana de Sabadell]
Telf. 93 128 51 27
asolatinoamericanasabadell@gmail.com


miércoles, 21 de diciembre de 2011

Actividades Fedelatina

.

Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo:
SON DE MÉXICO
ENTUSIASMARÍA ESTE DOMINGO


SON DE MÉXICO - Veracruz - Concurs Dansa Fedelatina 2011

En la que antaño fuese la pequeña iglesia del Espíritu Santo de Barcelona, hoy reconvertida en el llamado “Espai Mon” de la caller de Nou de Sant Francesc 20, este pasado domingo 18 de diciembre del 2011 acogería el Primer Concurso de Danzas Latinoamericanas organizado por Fedelatina. Bajo el sugerente eslogan de “Una sola Identidad”. Una idea que recoge el concepto de unidad a pesar de la gran diversidad de orígenes y culturas, en un acto que debemos enmarcar dentro de la celebración del Día Internacional del Migrante.

Entre otras personalidades políticas presentes en el evento estarían el responsable de Immigració de la Generalitat de Cataluña, Xavier Bosch, y el Comisionado de Inmigración del Ajuntament de Barcelona, Miquel Esteve. Así como representantes de partidos políticos del area de migración del PPC y el PSC, y otras entidades como Nous Catalans.
Presentes también una nutrida representación de asociaciones y federaciones de emigrantes que operan a nivel de Cataluña.

El Concurso organizado por Fedelatina se realizaría según el cronograma previsto y con cambios mínimos. Los grupos de danza folclórica hicieron sus presentaciones en dos tandas de baile arrancando multitud de aplausos de un público que abarrotaba la totalidad del espacio disponible.
México participaría gracias al compromiso que siempre ha mantenido el grupo “Son de México" con la Comunidad residente. Un compromiso que hace que con una voluntad de hierro no se encojan con ninguna dificultad ni retrocedan ante ninguna montaña. Por muy alta y escarpada que esta sea.

El genial y hoy desaparecido Einstein parecería que hablaba de nuestro grupo Son de México cuando lanzó aquella cita lapidaria de que “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. Porque a nuestros muchachos, de voluntad, no les falta…

En la primera tanda ofrecerían una síntesis de varios bailes típicos de Jalisco. Dejando para el segundo pase los bailes jarochos.
Ai! Veracruz, Veracruz… aires de mar en vestidos de blanco…, tacones alegres que invitan a vivir…

La primera presentación o pase resultó como era de esperar de lo más vistoso. Llevaría por título JALISCO: “Mosaico Jalisciense”.

Jalisco, cuya capital es la conocida ciudad de Guadalajara, es uno de los estados más desarrollados y poblados de México.
Hablar de Jalisco es hablar de tierra de charros, del tequila y de sus hermosas mujeres poseedoras de enormes y bellos ojos y de una gran calidez humana.

Jalisco es también tierra del Mariachi y en sus bailes, de vistoso colorido, se muestra el cortejo del hombre hacia la mujer. Cuantas veces lo hemos visto revivir con colosal ímpetu todo esto en el grupo Son de México….!!

En Jalisco: “Mosaico jalisciense”, en una actuación condensada de 5 minutos, los Bailarines/as:
Jorge Aboytes, Rosario Jasso, Eduardo Hernández Padilla y Violant Olivares ofrecerían cuatro de los mejores bailes del Estado:

1. El gavilancillo
2. Los machetes
3. La negra
4. El jarabe tapatío

En la segunda presentación, el grupo Son de México nos recordaría que Veracruz es quizás el Estado que más representa la alegría, el respeto y la diversidad en la República Mexicana.
Su puerto, -el cuatro veces heroico puerto de Veracruz y el más grande del país - ha sabido recibir e integrar una gran gama cultural que enriquece su belleza y legado.

En Veracruz se combinan el azul del mar, el verde de las hojas y el blanco de la espuma de las olas, blanco como el vestido de los y las “jarochas”, como suelen llamarse a sí mismos los veracruzanos.
El son jarocho combina partes puramente instrumentales que se zapatean vigorosamente con taconeos que reflejan sus antecedentes españoles. Su tono festivo ha hecho de algunas de sus canciones, como El Colás, La bruja o La Bamba, himnos para los veracruzanos y para todo México.

En Veracruz: “Fiesta jarocha” vimos una presentación limitada de 5 minutos, donde los bailarines/as Jorge Aboytes, Rosario Jasso, Violant Olivares y Santos Piste ofrecerían al público cuatro de los bailes más populares del Estado:

1. La Bruja
2. El Colás
3. La Bamba
4. El huateque

Digamos también que no todos los grupos participantes -más bien poquísimos- cambiarían de vestuario en cada una de las presentaciones. Los representantes de México en cambio ofrecieron diversidad. Una presentación equilibrada de bailes. Un mosaico donde pudimos ver los más populares y valorados bailes y los mejores sones tradicionales mexicanos.

A la variedad de vestuario, sumen también la diversidad en el baile realizado. Una riqueza que quizás no se apreciaría en otros grupos participantes.
En fin, se realizaría una presentación bien pensada y planteada desde su inicio.

Terminado el Concurso tuvimos una larguísima mención de reconocimientos públicos que afortunadamente, fueron amenizados por la actuación de una genial voz lírica y renombrado tenor dominicano Rafael Reyes -conocido artísticamente por "Roger Reyes"- que nos obsequiaría con cuatro magnificas piezas, la primera de las tres en catalán: Pel Teu Amor - Rosó del Maestro Josep Rivas.
Quizás, las tres, no suficientemente valoradas por parte de agún público asistente.

A continuación se hizo subir a los representantes de los grupos de baile participantes para la entrega de premios. Los afortunados fueron:

1º Premio Vestuario: Sahiua (Ecuador)
2º Premio Vestuario: Sayary.Urus (Bolívia)

1º Premio Danza: Cimarrón (Colombia)
2º Premio Danza: Identidad Cultural Ecuatoriana (Ecuador)
3º Premio Danza: Perú Ritmos y Costumbres (Perú)

AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants estuvo también aquí. En esta maravillosa actuación de los representantes de México.

"Vive tratando de realizar muchas de las cosas que siempre has soñado, y no te quedará tiempo para sentirte mal" decía Richard Bach.
.

martes, 20 de diciembre de 2011

En Sabadell (Barcelona)

.

Posada Navideña
Hay que conservar nuestras tradiciones allí donde estemos


Organizado por la Asociación de Mexicanos del Vallès en Catalunya [AMVC] este sábado se celebraría en el Casal Latino de Sabadell (carrer Sallarés i Marra 61, Sabadell) una Posada Mexicana Navideña.

La fiesta organizada al estilo de las llamadas “de traje” contaría con un claro ambiente familiar.
Institucionalmente, asistiría al mismo AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants, y entre el público asistente habían además de la zona de influencia de las grandes ciudades de Sabadell i Terrassa, participación desplazada desde Esparreguera, Castellbisbal, y Barcelona.

Tiempo para platicar sin prisas. Recordar anécdotas y buenos momentos. Humor y sencillez para este Evento cuyo mayor finalidad era hacer convivencia entorno a la realización de las típicas Posadas mexicanas.

Velita en mano, se cantarían la Posada. Se comió y bebió sanamente. Se conocieron nuevos amigos y se afianzarían viajas amistades. Al final, sin darnos cuenta ya eran las once de la noche….
Nos visitaría también Ligia Castelo, Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sabadell para entregar los primeros boletos para la Fiesta Navideña Bailable que se realizará este domingo 25 de diciembre en la sala Polivalente del Nord en Ca N’Oriac de Sabadell. Un evento de carácter popular -entrada 6 euros- con baile, música en directo, una bebida, sorteos de cestas navideñas… i entrada a discoteca…

En fin: Marcha, marcha…

Para el próximo año 2012 ya tenemos en el Vallès dos actividades para afianzar y perfeccionar: La Fiesta de la Revolución Méxicana, y la Posada Navideña. Tenemos mucha Fe en estos proyectos que con buena voluntad y pequeños retoques prometen mucho mucho, mucho…

Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor solía decir: “Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”.

Ya se sabe: los buenos vinos mejoran con los años.


.

Los martes: Historia de México

.


(23) Noticiero del Centenario.
Servicios de salud, en manos de pocos


1909

*¿Sabe en manos de quién están las vidas de los habitantes de la capital?

*Nueva asociación de maestros.

*Se fomenta el cultivo del gusano de seda.

Con Luis Enrique Moguel

Noticiero del Centenario núm. 23
Con el estilo de los programas informativos que actualmente se trasmiten en medios electrónicos, estos noticieros son el resultado de una investigación acuciosa realizada en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), con fuentes primarias, tales como periódicos y documentos, así como fuentes bibliográficas y gráficas para dar a conocer los hechos relevantes ocurridos hace 100 años.

El Imparcial http://bit.ly/cUqZL

Portal de la Revolución Mexicana http://www.bicentenario.gob.mx/revolucion/.

lunes, 19 de diciembre de 2011

Dilluns 12 desembre del 2011

.

L’arquebisbe JAUME PUJOL i BALCELLS
Va Presidir la celebració de la festa de la Mare de Deu de Guadalupe a Tarragona

Església de Sant Antoni de Pàdua (Tarragona) 12.12.2011
Fotografía de Ana Karen Bejarano

Enguany per les importants obres que s’estan fent a la Catedral Metropolitana de Tarragona la celebració de l’eucaristia amb motiu de la celebració de la Festa de la Mare de Déu de Guadalupe es va realitzar a l’església de Sant Antoni de Pàdua d’aquella ciutat. Situada a la cèntrica Rambla Nova, tocant a la coneguda Escola Oficial de Idiomes.
Es tracta d’un temple espaiós i comparativament amb la velleta Catedral, molt modern.

Per la celebració. Hom es portaria el quadre que es venera dins de la Catedral i la Missa comptaria amb la presidència del senyor arquebisbe Dr. Jaume Pujol i Balcells. Persona que personalment dispensa una especial afecte i devoció per la nostre Mare de Déu Mexicana, i una especial simpatia vers tota la comunitat mexicana resident.

El Dr. Jaume Pujol i Balcells es fill de Guissona (Lleida). El dia 15 de juny de 2004 el papa Joan Pau II el va nomenar arquebisbe de Tarragona, arxidiòcesi metropolitana i primada, responsabilitat que, fins al moment present, comporta la presidència de la Conferència Episcopal Tarraconense, que integren els bisbes de la província eclesiàstica Tarraconense i els de la província eclesiàstica de Barcelona. El dia 19 de setembre de 2004, a la Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona, va ser consagrat bisbe i va prendre possessió canònica de l’arxidiòcesi, i el dia 29 de juny de 2005 va rebre el pal·li de mans del papa Benet XVI, a la basílica de Sant Pere del Vaticà.
Enguany, aquest dilluns el varem tenir amb nosaltres amb la Missa concelebrada que se li oferia a la Mare de Déu de Guadalupe a l’església de Sant Antoni de Pàdua.

La celebració començaria per el centre de l’església portant el quatre de la Mare de Déu de Guadalupe fins a dipositar-lo a l’altar major davant dels feligresos i amics allí reunits. Al darrera, aniria el senyor Arquebisbe seguit dels sacerdots concelebrants fins arribar a l’altar Major.

La Missa es desenvoluparia seguint els canons de la litúrgia que marca el temps d’Advent. Amb una sentida homilia molt centrada en la figura de la Verge. Els cans varen comptar amb la direcció de la Claudia Torres, artista especialitzada en música mexicana coneguda artísticament com “La Veu de Plata” i molt valorada per la seva potencia i qualitat.

Durant l’ofertori, averen la presentació de les especies per la Eucaristia, i també d’una ofrena floral portada per AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants en nom dels seus socis, amics, i de tota la comunitat mexicana en general, que seria lliurada i dipositada als peu de la Mare de Déu de Guadalupe per l’amiga Grace.

Com no podia ser de cap altre manera, la Claudia va cantar durant la celebració les populars “Mañanitas” a la Mare de Déu. Sempre tant sentides per el cor de tots els mexicans i mexicanes. En acabar la celebració litúrgica, encara va haver una darrer cant de comiat: Virgencita Ranchera. Una peça musical amb la que es conclouria aquesta celebració efectuada en un dia de treball i entremig de setmana.

Gracies de tot cor a tots els que treballaríeu desinteressadament per fer aquesta celebració tant especial. (Juanjo, Grace, Karen…a tots i totes)

Ja arribarà el dia que acabaran les obres de la catedral. I que la celebració escaurà en cap de setmana. I llavors sí, renoi que la farem ben grossa...
Comptem amb tots vosaltres….!!


VIRGENCITA RANCHERA

A tí virgencita , mi Guadalupana,
yo quiero ofrecerte un canto valiente,
que México entero te brinda sonriente.

Yo quiero decirte, lo que tu ya sabes,
que México te ama, que nunca esta triste,
porque de nombrarte, el alma se inflama.

Tu nombre es arrullo, y el mundo lo sabe,
Eres nuestro orgullo, y México es tuyo,
Tu guardas la llave.

Que viva la Reina, de los Mexicanos,
la que con sus manos, sembró rosas bellas,
y puso en el cielo, millares de estrellas.

Yo se que en el cielo, escuchas mi canto,
y se que con celo, nos cubre tu manto,
Virgencita chula, eres un encanto.

Por patria nos diste, este lindo suelo,
y lo bendijiste, por que era tu anhelo,
tener un santuario, cerquita del cielo.

Que viva a Reina, de los Mexicanos,
la que con sus manos, sembró rosas bellas,
y puso en el cielo, millares de estrellas.

Mi Virgen Ranchera, mi Virgen morena,
eres nuestra dueña, México es tu tierra y tu su bandera.
Que viva la reina de los mexicanos
la que con sus manos sembro rosas bellas
y puso en el cielo millares de estrellas.


.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Domingos: Humor mexicano

.


Iron Chef y El Señor de los Taquillos II
Escribió: La Banda
Iron Chef

Iron Man también tiene gustos sofisticados y le gusta preparar sus propios tacos al pastor..

sábado, 17 de diciembre de 2011

Centres Guadalupans de Catalunya

.

El dia dotze,
Del mes dotze,
A les dotze hores….
Santuario de la Misericordia de Reus 12.12.2011
Fotografía de Ana Karen Bejarano


Així ho esmenta la ja tradició que s’arrossega de fa vuit anys al Santuari de la Misericòrdia de la ciutat tarragonina de Reus. Cada dia dotze de desembre a les dotze del migdia, cal cantar les tradicionals “Mananitas” a la Mare de Déu de Guadalupe.

El Santuari de la Misericòrdia es un lloc de molta devoció a la ciutat de Reus. Tant, que es molt freqüent trobar-se amb noies que porten el nom de “Coris” diminutiu de Misericòrdia.

El santuari de Misericòrdia és un santuari de la ciutat de Reus, situat a la sortida, en començar la carretera de Cambrils. S'arriba al santuari per un llarg passeig amb arbres, al final del qual hi ha el temple, i el vial es bifurca en dues direccions principals: a la dreta, l'avinguda dels Països Catalans; i a l'esquerra l'avinguda de Sant Bernat Calbó, ambdues formen part del cinturó de la ciutat, mentre la carretera queda al capdavant, al costat de l'esquerra del santuari.

És d'estil renaixentista i l'interior està adornat amb pintures al fresc, obra de Josep Franquet, Joaquim Juncosa i Joan Juncosa. Una capella a la verge de Betlem es va construir en 1602 en el lloc on suposadament la Mare de Déu es va aparèixer a la pastoreta Isabel Besora i en augmentar la devoció popular es va construir un santuari després de 1650 que va concloure en 1683. El 10 d'octubre de 1904 la verge va ser coronada. A la fi del segle XX es va finalitzar una llarga remodelació i reconstrucció d'una part danyada, obra que va ser encarregada al jove Antoni Gaudí però rebutjada per l'estil massa atrevit per l'època. El 2004 es va realitzar la celebració del centenari de la coronació.

La Verge només surt del santuari una vegada cada 25 anys, i els reusencs li fan tota mena de regals i donacions. És costum entre una part de la població de Reus casar-se no a la seva parròquia sinó en aquest santuari.Santuario de la Misericordia de Reus 12.12.2011
Fotografía de Ana Karen Bejarano

Tanmateix dins l’església hi ha un quadre de la Mare de Déu de Guadalupe, i d’aquí que cada any amb més ganes, té lloc aquesta trobada de la Comunitat Mexicana de la zona de Tarragona al voltant de la nostre volguda Lupe.

Aquest any. Novament varem tenir la sort de gaudir de la potent veu de la Claudia Torres, coneguda artísticament per “La Veu de Plata” i músics tant volguts per la seva qualitat musical i humana com en Hèctor Jesús Basulto Garita entre altres.

Un any més, la música i la veu envoltaren aquesta visita a la Mare de Déu, Patrona dels fills i filles de Mèxic allí on es trobin. A Mèxic o fora de Mèxic. Perquè aquest dia, tots plegat ens sentim més units envoltats de l’escalf de la Mare.

Gracies benvolguts amics i amigues que organitzeu aquesta Diada de germanor amb tanta constància i devoció. Gracies a tots els que participaríeu d’aquesta celebració.

Que la sempre venerada Guadalupana ens protegeixi ien a tots nosaltres. A les nostres famílies. Als que ens envolten. A tots sense deixar-nos a ningú. Perquè en temps de crisis com els temps que vivim, moltes son les necessitats de tota mena…


.

viernes, 16 de diciembre de 2011

México y Latinoamerica en Barcelona

.

“Una sola identidad”
Ier. Festival de Danzas Latinoamericanas
Este domingo en las instalaciones de Fedelatina.


“Una sola identidad” es el lema del 1er Concurso de Danzas Latinoamericanas de FEDELATINA que se llevara a cabo este domingo 18 de diciembre del 2011 en el Espai Món, ( Carrer Nou de Sant Francesc, 20 de Barcelona).

En este certamen participan según los datos de que disponemos, Grupos de Danza de Colombia, México, Perú, Bolívia, Ecuador y Paraguay. Quienes presentarán lo mejor de la cultura de cada país.

Este concurso es organizado por el Área de Cultura de Fedelatina, con apoyo del Ajuntamient de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, contando con aliciente de poderse otorgar diversos premios a los mejores grupos y al mejor vestuario.

Nuestro México estará representado gracias al esfuerzo de dos parejas de bailarines del conocido grupo SON DE MÉXICO. Un grupo que como todos sabemos, trabaja mucho, dando a conocer lo mejor de nuestro baile folclórico. De hecho, el día antes sábado 17 de diciembre actúan en Andorra. I de allí, bajarán exprofeso para participar en este Festival de Fedelatina.

Es pues, un motivo de alegría para todos poder disfrutar de este Evento en el corazón de Barcelona viendo nuestro México, junto con lo mejor de la danza de los países hermanos.

Les invitamos a participar. Y les dejamos los horarios de las actuaciones previstas:


HORA – GRUPO - PAIS - DANZA
PRIMERA VUELTA
14:30 CIMARRON Colombia
14.40 IDENTIDAD CULT ECUATORIANA Ecuador
14:50 PERU RITMOS Y COSTUMBRES Perú
15:00 TINKUNA Bolivia Los Macheteros
15:10 AS. DE CULTURA PARAGUAYA MAINUMBY Paraguay Alegría paraguaya
15:20 SAYARY.URUS Bolivia
15:30 INTI TUSUY RUNA Perú ACHSJATA PALLAICHIS (PERÚ) - Departamento: Arequipa- Provincia: Condesuyo-Distrito Chichas
15:40 SAHIUA Ecuador LA FIESTA DEL CORPUS CRISTI.
15:50 CENTRALISTAS SAN MIGUEL Perú
16:00 SON DE MEXICO México VERACRUZ: Fiesta Jarocha

SEGUNDA VUELTA
16:40 CIMARRON Colombia
16:50 IDENTIDAD CULT ECUATORIANA Ecuador
17:00 PERU RITMOS Y COSTUMBRES Perú
17:10 TINKUNA Bolivia La Kullawada
17:20 AS. DE CULTURA PARAGUAYA MAINUMBY Paraguay Pájaro Campana
17:30 SAYARY.URUS Bolivia
17:40 INTI TUSUY RUNA Perú CARNAVAL DE PUTINA. ( PERÚ ) - Departamento: Moquegua- Distrito: Putina
17:50 SAHIUA Ecuador UCHUCHINA CARNAVAL CAÑARI
18:00 CENTRALISTAS SAN MIGUEL Perú
18:10 SON DE MEXICO México JALISCO: Mosaico jalisciense


.

jueves, 15 de diciembre de 2011

Diumenge 11 de desembre

.

Mare de Déu de Guadalupe
Esparreguera també ho va celebrar


A la petita ciutat d’Esparreguera (Barcelona) va tenir lloc el passat diumenge 11 de desembre del 2011 la celebració de la Festivitat de la Mare de Déu de Guadalupe, Patrona de Mèxic, i les Amèriques.

La església parroquial de Santa Eulàlia d’Esparreguera acolliria durant la missa de dotze els actes programats amb motiu d’aquesta assenyalada Diada.

Va presidir la celebració mossèn Joan Ramon Bullit i Guasch Rector de la parroquial d’Esparreguera. Duran la missa va haver uns moments per la presentació d’una Ofrena Floral a la Mare de Déu de Guadalupe en nom de AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants, en nom dels seus socis, amics, i Comunitat Mexicana.

La presencia del Mariachi México Folclórico va donar la tònica més festiva de la celebració. Durant la comunió varen cantar la coneguda peça “El Pescador”. En acabar la celebració pròpiament litúrgica, el Mariachi pujaria a l’altar a cantar diverses peces davant del quadre de Ntra. Sra. de Guadalupe que es venera a l’església parroquial de Santa Eulàlia d’Esparreguera, i que per aquesta Diada, estava a l’Altar Major de l’església.

Entre totes les oferides no faltarien les tant conegudes “MAÑANITAS” que varen oferir-se amb especial devoció. Havent rebut el Mariachi diverses felicitacions per la seva interpretació per part del públic assistent.

Agraïm especialment el treball realitzat per Martha Inés Sánchez en la organització, i el suport i col·laboració de la parròquia de Santa Eulàlia d’Esparreguera (Sete, Marí Carmen, Cristian,..), Mariachi México Folclórico, Son de México (Violant Olivares),i la floristeria Hort de la Font..

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Museu del Cinema de Girona

.


Parlem de Cinema? Simón del desierto
Dijous 15 de desembre
Grans obres de la història del cinema sotmeses a debat


Ja són quatre edicions parlant de cinema, quatre anys discutint sobre pel·lícules i visionant-ne, que ens han ajudat a conèixer una mica més la història del cinema, però encara ens queda molt camí per recórrer.

En aquesta cinquena edició us oferim un tros més d’aquest camí, a través d’una mostra eclèctica de diferents pel·lícules, directors, països, èpoques i gèneres. Teniu una cita amb Herzog, Tati, Scorsese, Eastwood, Spottiswoode, Gilliam, Polanski, Allen, Spielberg i Buñuel, una bona alineació per passar una estona divertida discutint de cinema en aquesta finestra cinematogràfica mensual.

Simón del desierto de Luis Buñuel (Mèxic, 1965) 46 minuts VOE

L'estilita Simón s'ha mantingut en penitència dret sobre una columna més de sis anys. Un ric devot l’obsequia amb una columna millor i Simón fa el miracle de tornar-li les mans a un mutilat. Durant diversos dies, Simón continua en penitència mentre el diable se li apareix tractant de temptar-lo.

A les 20.00 hores
Museu del Cinema
Entrada lliure
Organitza: Museu del Cinema


.

Domingo 18 de diciembre

.


Actuación de Lüla Reyna en Inusual Project

Lula Reyna Mexico


Lüla Reyna nos ofrece con su profunda voz y víbrante guitarra en un viaje musical por México y su exquisita cultura popular. Haciendo gala del sus mejores sones, como el huapango, la ranchera y el bolero.

Con su inseparable guitarra viste el escenario con artesanías típicas de México antiguo y envuelven a cada espectador en emociones muy humanas. Sentimientos de una pérdida, el festejo solemne de la muerte o las interminables joyas del desamor nos acompañaran en su actuación en el Inusual Project de Barcelona a las 21 horas.

Dicen sus biógrafos:
Con un espectáculo lleno de colores, Lüla Reyna lleva al público a un viaje musical con la selección más fina del México tradicional y su exquisita cultura popular.

Su repertorio comprende canciones populares de diferentes regiones de México, desde el Norte hasta el Sur, haciendo gala al SON, HUAPANGO, VALS yPOLKA interpretando también a grandes compositores como Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez, a la vez que deleita con elegancia con sus composiciones ORIGINALES.

“La Reyna” con guitarra en mano viste el escenario con artesanías típicas de México antiguo que, junto con las notas desgarradoras que salen de su garganta, envuelven al espectador en emociones encontradas como la pérdida, el festejo de la muerte, elamor ydesamorque nos hace brindar en una noche de copas.

Su música recorre la historia de México desde la intervención francesa, la independencia y la revolución hasta nuestros días, haciendo un homenaje a la raíz Latinoamericana, resultando así un espectáculo con carácter emocional lleno de toques contemporáneos y sutilezas artísticas en cada canción.

Lüla Reyna logra una conexión profunda con su público…
…que irremediablemente es tocado en sus fibras más sensibles: las de su propio corazón.


El viernes día 16 de diciembre actuará en Rivendell Valencia, y después de este concierto en Barcelona, tiene previsto realizar el sábado 14 de enero del 2012 otro concierto el Estudio Diana de Guadalajara, Jalisco, México.

Desde AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants desearle los mejores éxitos en todas sus presentaciones..

martes, 13 de diciembre de 2011

Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal

.

Micaela Gramajo:
Frescura y versatilidad en Malas Palabras
Este sábado en Barcelona

Actriz también michoacana, Micaela Gramajo presentará este sábado 17 de diciembre del 2011 la obra de Perla Szuchmacher: Malas Palabras en la Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal de Barcelona.

Una obra que se desarrolla totalmente en un escritorio en la que Flora, la protagonista, descubre que es adoptada. Abriéndose un sinfín de reacciones que van desde el enojo al aislamiento de cuantos le rodean.

La actriz mexicana Micaela Gramajo con su joven versatilidad le sabe imponer una buena secuencia de tiempos a esta pieza teatral. Hasta diríamos que un cierto suspenso en ciertos momentos. Narra con soltura y nos hace vivir esta historia de sentimientos.

Esta obra se presenta también con una entrada popular de solo 8 euros. El público asistente podrán disfrutar de esta Presentación y de una cena informal. Un pack cultural interesante en tiempos de crisis, si bien hay que decir, que el aforo del local se limita a solo 60 personas.

Micaela Gramajo es licenciada en Literatura Dramática y Teatro y actriz en numerosos montajes, entre los que destacan:
Don Gil de las Calzas Verdes, Dir. Carlos Corona.
La Risa Extraviada, Dir. Carlos Corona. Zorros
Chinos, Dir. Carlos Corona, Cía. Nacional de Teatro.
Malas Palabras, Dir. Perla Szuchmacher.

Actriz de la Liga Mexicana de Improvisación en la 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta Copa Improvisadores.
Improbables, Dir. Lómnitz-Esquerra-Ortiz.
El Nuevo Paraíso, Dir. Carlos Corona, Cía. Nacional de Teatro.
Fiscalía Especial para Mujeres, Dir. Dana Aguilar.
Adiós, querido Cuco de Berta Hiriart. Dir. Perla Szuchmacher, INBA.
Bodas de Sangre, Dir. Fernando Bonilla.
La cacería del pirata, escrita y dirigida por Carlos Corona, INBA.

También ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales.
Pueden ver más detallada el argumento de esta Presentación, así como el mapa del local donde se realiza y demás detalles, consultando nuestras dos Agenda.

[Agenda AME]
[Agenda Actividades Mexicanas en Cataluña]
.

Fiesta mexicana en Sallent

.

EL TAQUITO hizo lleno
El Mariachi México Folclórico y
el grupo Son de México hicieron de las suyas:
Hacer feliz a los participantes

Como se anunciaría oportunamente, el pasado domingo 11 de diciembre tendría lugar en el restaurante mexicano de Sallent (Barcelona) EL TAQUITO una nueva fiesta mexicana, esta vez, con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de Guadalupe.

Menú especial, buen humor, un trío de los componentes del popular Mariachi México Folclórico con su amplio repertorio de canciones que obsequiarían en directo su buena música, y también bailes típicos mexicanos a cargo de componentes del grupo Son de México.

En esta ocasión, además de los vibrantes bailes de Jalisco, con piezas como El Son de la Negra entre otros, tuvimos por primera vez en el establecimiento de El taquito el baile de Los Machetes en versión reducida, y como novedad se ofrecerían también dos bailes del Estado de Michoacán con su indumentaria típica de aquellas tierras. El baile “De los Viejecitos” con su indumentaria, bastón, y sombrero ataviado de cinta sin duda sorprendieron mucho a todos los comensales.

Tuvimos también concurso de música mexicana entre los participantes a la Fiesta. Hicieron lo que buenamente se pudo. Ya se sabe. Pero lo importante es que se lo pasarían bien…
Como los chamacos que tuvieron también su regalo.

Con los tiempos que corren la buena noticia es que El Taquito hizo lleno hasta la bandera. Merito es del Director del restaurante mexicano El Taquito: Sr. Díaz, los músicos y los bailarines que saben darle la chispa que hace recordar buenas cosas...


.

Los martes: Historia de México

.


(22) Noticiero del Centenario.
Honran a "El Ruiseñor Mexicano"


1908

*Se rinden más yaquis.

*Aparece nuevo candidato para la gubernatura de Morelos.

*Ángela Peralta, en la memoria de todos.

*Premian a excavadores heroicos.

Con Luis Enrique Moguel

Noticiero del Centenario núm. 22
Con el estilo de los programas informativos que actualmente se trasmiten en medios electrónicos, estos noticieros son el resultado de una investigación acuciosa realizada en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), con fuentes primarias, tales como periódicos y documentos, así como fuentes bibliográficas y gráficas para dar a conocer los hechos relevantes ocurridos hace 100 años.

El Imparcial http://bit.ly/cUqZL

Portal de la Revolución Mexicana http://www.bicentenario.gob.mx/revolucion/
.

lunes, 12 de diciembre de 2011

13 TRADICIONES

.


¡Feliz Cumpleaños! VIRGEN DE GUADALUPE
Reina de México

.

Assessoria legal:

.


Tarjeta inicial de Trabajo y Residencia Temporal
(Disposición adicional primera. R.D. 2393/2004)

Tarjeta inicial de Trabajo y Residencia Temporal (Disposición adicional primera. R.D. 2393/2004)
Documento destinado a identificar al extranjero a los efectos de acreditar su situación legal en España


¿Qué es?

Documento destinado a identificar al extranjero a los efectos de acreditar su situación legal en España
Clases y Tipologías
Inicial hasta 1 año.
Primera renovación por 2 años.
Segunda renovación por 2 años.


¿Quiénes son los interesados?

Trabajadores extranjeros no comunitarios, en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realización de trabajos de investigación y desarrollo, o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial interés cultural.

Trabajadores extranjeros no comunitarios, empleados para el desarrollo de una relación laboral en el marco de prestaciones trasnacionales de servicios.
Trabajadores de duración determinada (temporada o campaña, de obras o servicios).
Periodo de validez
Se adaptará a la duración de la actividad, con el límite de un año prorrogable.


¿Cuál es la tasa, importe y lugar de pago?

1. Modelo de tasa 790, código 012.
2. Importe 15’00 €. (inicial)
3. Importe 18’00 €. (renovación)
4. Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito,en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación del documento de ingreso


¿Como se gestiona?

Personalmente


Modelo de solicitud:

Solicitud de Tarjeta de Identidad de Extranjero


¿Dónde se presenta la documentación?

Dependencias policiales


Documentos solicitud inicial:

* Pasaporte o título de viaje con el sello de entrada, signo o marca de control realizado en el puesto fronterizo. En su defecto, pasaporte o documento de viaje en vigor y declaración de entrada que deberá haber efectuado personalmente en cualquier Comisaría de Policía y Oficina de Extranjeros en el plazo máximo de 72 horas a partir del momento de la entrada en España; o, en su caso, cédula de inscripción en vigor.
* Tres fotografías recientes, en color, en fondo blando, tamaño carné.
* Visado, en su caso.
* Resolución de concesión de la autorización que justifica la expedición de la tarjeta.
* Justificante del abono de la tasa correspondiente.
* Afiliación y/o alta en la Seguridad Social, en su caso.

Documentos renovación tarjeta:

* Pasaporte o título de viaje o, en su caso cédula de inscripción en vigor.
* Tres fotografías recientes, en color, en fondo blando, tamaño carné.
* Resolución de concesión de la autorización que justifica la expedición de la tarjeta.
* Justificante del abono de la tasa correspondiente.
Datos básicos del procedimiento

Forma de iniciación:A solicitud del interesado.
Tipo de procedimiento: Autorizaciones, Licencias y Concesiones.
Materia del procedimiento: DERECHOS, LIBERTADES Y RELACIONES CIVILES.
Órganos competentes para resolver este procedimiento:

Por delegación:
- Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
- Director General de Inmigración.
Plazo máximo para resolver y notificar: 3 Meses.
La resolución del procedimiento sí pone fin a la vía administrativa.
Efecto de la falta de resolución en este plazo: Desestimatorio (inicio a solicitud del interesado).

Normativa que regulan el silencio administrativo:
- REAL DECRETO 2393/2004 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.


Recursos que se pueden interponer:

Reposición
Órgano que resuelve el recurso: Órgano que dictó el acto.
Plazo de interposición del recurso: 1 mes.
Contencioso – Administrativo
Órgano que resuelve el recurso:

1.-Juzgado Contencioso – Administrativo.

2.-Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo; Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

3.-Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo

Plazo de interposición del recurso: 2 meses desde la publicación.

Normativa:

- LEY ORGÁNICA 4/2000 de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social.

Fuente: Ween ParaInmigrantes [clic aquí]

.

domingo, 11 de diciembre de 2011

Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal

.

Ana Zavala presenta la obra
Lágrimas de agua dulce
en Barcelona

Ana Zavala entrevista
Lágrimas de agua dulce


Actriz michoacana, Ana Zavala presentará este viernes 16 de diciembre del 2011 la obra de Jaime Chabaud: Lágrimas de agua dulce en la Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal de Barcelona.

Se trata de un montaje novedoso y que ha logrado numerosos éxitos durante las diferentes presentaciones que se han realizado hasta la fecha.

Con una entrada popular de solo 8 euros, los asistentes podrán disfrutar de esta Presentación y de una cena informal. Un pack cultural interesante en tiempos de crisis si bien hay que decir que el aforo del local se limita a solo 60 personas.

Ana Zavala, es licenciada en Teatro por la Escuela Popular de Bellas Artes habiendo participado también como actriz en México y Francia bajo la dirección de Hugo Arrevillaga, Valentina Arce, Daniel Veronese, Perla Szuchmacher, Martín Acosta, Noé Lynn, Agustín Meza, Fernando Ortiz, Roberto Briceño, entre otros.

El año pasado fue la ganadora del Premio al Merito Artístico Juvenil 2010, teniendo una más que interesante trayectoria artística.

Lágrimas de agua dulce de Jaime Chabaud nos presenta una obra centrada en el personaje de Sofía, y es una reflexión a la realidad de la Diversidad, y a la igualdad de derechos.

Pueden ver más detallada el argumento de esta Presentación, así como el mapa del local donde se realiza y demás detalles, consultando nuestras dos Agenda.

[Agenda AME]
[Agenda Actividades Mexicanas en Cataluña]


.