miércoles, 9 de mayo de 2012

Comunicado Oficial AME

.COMUNICAT OFICIAL
Catalunya garanteix la Sanitat als immigrants
"sense papers" per "Salut pública bàsica"Atenent que La Generalitat de Catalunya de es nega a deixar els immigrants en situació irregular sense accés a la Sanitat Publica com diu el decret del Govern de Mariano Rajoy, que preveu deixar als sense papers sense Targeta Sanitària encara estiguin empadronats. 

Fent nostre que la salut és una de les prioritats de l'Administració catalana i que s'ha de donar assistència a tots els que arribin a Catalunya i també als ciutadans que ja estan aquí, valorant-lo com un problema de Salut Pública Bàsica; AME-Associació de Mexicans d'Esparreguera i voltants, manifesta públicament el seu ple suport a les mesures adoptades per aquesta Institució. 

COMUNICADO OFICIAL

Cataluña garantiza la sanidad a los inmigrantes 
“sin papeles” por "salud pública básica" 


Atendiendo a que la Generalitat de Cataluña se niega a dejar a los inmigrantes en situación irregular sin acceso a la Sanidad Pública como establece el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, que prevé dejar a los sin papeles sin tarjeta sanitaria aunque estén empadronados.

Asumiendo que la salud es una de las prioridades de la Administración catalana y que se debe de dar asistencia a todos los que lleguen a Cataluña y también a los ciudadanos que ya están aquí, valorándolo como un problema de salud pública básica; AME-Asociación de Mexicanos de Esparreguera i alrededores, manifiesta públicamente su pleno apoyo a las medidas adoptadas por esta Institución. 

 .

No hay comentarios: