lunes, 16 de enero de 2012

AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants:

.

Gàlaxia Mèxic
Les notícies de fora de Catalunya...


Encapçala les llars un
18% de les mares a MèxicEl periodista Armando Ruiz publica en "El Sol de Mèxic" aquesta curiosa informació:

A Mèxic 30 milions de dones que són mares. El 18 per cent d'elles, és a dir, 5'3 milions, es troben amb els seus fills o filles sense que la seva parella visqui en la llar, són solteres, separades o divorciades, ha indicat l'Institut Nacional de les Dones (Inmujeres).

Segons dades del INEGI, 3'7 milions d'aquestes dones soles i amb fills compten amb ingressos per acompliment de treball, el que representa el 70 per cent.

El 14 per cent de les mares soles no tenen ingrés monetari per cap via, situació que s'aguditza entre les mares solteres, ja que el 15 per cent no compta amb recursos, i la resta rep transferències del Govern o suport familiar.

Del total de mares soles amb fills o filles, el 35 per cent rep algun tipus de transferència (en el cas de les mares solteres aquest percentatge és del 25 per cent).

Les transferències provenen de programes socials o beques governamentals i beneficien a 625.000 mares; donacions o suports d'altres llars inclou 975.000 que reben ajuda, cosa que representa el 18 per cent, però entre les dones solteres el percentatge és de 12 per cent .

Cal destacar que el 40 per cent de les caps de llar té estudis més enllà de l'educació bàsica. Pel que fa als serveis al seu habitatge, encara persisteixen algunes mancances: el 5 per cent té pis de terra, l'1 per cent no té llum i 9 per cent no té aigua entubada. Això últim implica utilitzar temps per el transport.

Quant a l'equipament dels seus habitatges, el 50 per cent no té ni rentadora ni telèfon i un 16 per cent no té refrigeradors, el que significa que dediquen més temps a la feina no remunerat de la llar, deixant poc temps per involucrar-se en el mercat laboral, i amb això limiten les seves possibilitats de millorar la seva situació econòmica..

No hay comentarios: