domingo, 3 de julio de 2011

Comunicat Oficial

.
COMUNICAT OFICIAL
Suport a Lydia Cacho en greu perill i els defensors dels Drets Humans

AME-Associació de Mexicans d'Esparreguera i Voltants, com a entitat cultural sense fins lucratius que opera en l'àmbit territorial de Catalunya [Europa] es suma a la campanya de solidaritat de la Societat Civil promoguda en suport de la periodista mexicana Lydia Cacho, que com a conseqüència del seu treball de recerca que ha posat al descobert xarxes de pornografia infantil, tràfic de dones i infants a Mèxic i al Món, aquests últims dies ha rebut amenaces de mort que són encara més insistents i exacerbades.

Manifestem la nostra profunda preocupació per la informació difosa el dia d'avui en mitjans de comunicació pels atacs i amenaces que ha rebut la periodista Lydia Cacho igual que altres defensors i defensores dels drets humans de Mèxic que queden sense investigar de forma efectiva. L'agost de 2008, el govern mexicà va adoptar un Programa Nacional de Drets Humans que inclou un component de protecció per a les persones que defensen els drets humans. Aquest Programa encara no ha aportat beneficis concrets per als defensors i defensores dels drets humans, que segueixen patint assetjament, intimidació i homicidis.

Instem a que es garanteixi la seguretat i la vida de la periodista Lydia Cacho i els defensors i defensores dels drets humans, perquè els qui defensen els drets d'altres persones puguin realitzar el seu treball sense por de represàlies.

COMUNICADO OFICIAL
Apoyo a Lydia Caho en grave peligro y los defensores de los Derechos Humanos

AME-Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants, como entidad cultural sin fines lucrativos que opera en el ámbito territorial de Catalunya [Europa] se suma a la campaña de solidaridad de la Sociedad Civil promovida en apoyo de la periodista mexicana Lydia Cacho, quien como consecuencia de su trabajo de investigación que ha puesto al descubierto redes de pornografía infantil, trata de mujeres y niñ@s en México y en el Mundo, estos últimos días ha recibido amenazas de muerte que son todavía más insistentes y exacerbadas.

Manifestamos nuestra honda preocupación por la información difundida el día de hoy en medios de comunicación por los ataques y amenazas que ha recibido la periodista Lydia Cacho al igual que otros defensores y defensoras de los derechos humanos de México que quedan sin investigar de forma efectiva. En agosto de 2008, el gobierno mexicano adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que incluye un componente de protección para las personas que defienden los derechos humanos. Este Programa aún no ha aportado beneficios concretos para los defensores y defensoras de los derechos humanos, que siguen sufriendo acoso, intimidación y homicidios.

Instamos a que se garantice la seguridad y la vida de la periodista Lydia Cacho y los defensores y defensoras de los derechos humanos, para que quienes defienden los derechos de otras personas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.LINKS:

- Web Lydia Cacho. Autora (clic aquí)
- Web Violencia Familiar. Esclavas del Poder. Trata sexual. (clic aquí)
- La periodista Lydia Cacho revela nuevas amenazas de muerte. Informador.com.Mx (clic aquí)
- Amnistía Internacional pide proteger a Lydia Cacho. El Universal.Mx (clic aquí)
- Apoya a Lydia Cacho, está en grave peligro. Urgente (clic aquí)
- FLC Fundación Lydia Cacho [Madid] (clic aquí).

No hay comentarios: