jueves, 30 de junio de 2011

IMMIGRACIÓ

.

Entra en vigor el nou reglament de la llei d'estrangeria
La Generalitat assumeix des d'avui les competències per certificar l'arrelament dels immigrants
El Govern intervindrà per primera vegada en els processos d'accés a l'arrelament social, renovació de la residència temporal i reagrupament familiarPublicat a ara.cat
Dijous 30 de juny del 2010
JOAN SERRA


Catalunya assumeix des d'avui noves competències en matèria d'estrangeria. El Govern tramitarà a partir d'ara els informes d'integració i adequació de l'habitatge, unes competències que deriven de l'entrada en vigor del nou reglament de la llei d'estrangeria, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'abril passat. La direcció general d'Immigració actuarà en tres processos: acreditarà la integració de les persones que sol·licitin l'arrelament social (indispensable per accedir a una autorització de residència), avaluarà l'esforç d'integració per renovar l'autorització de residència temporal i determinarà l'adequació de l'habitatge per poder reagrupar el nucli familiar de la persona que fa el tràmit.

L'execució de les noves competències es farà en sintonia amb el món local. La Generalitat ja va arribar a un acord amb les entitats municipalistes per establir criteris compartits a l'hora d'elaborar els informes. Es tindran en compte tres grans requisits per emetre un dictamen favorable: el coneixement de les llengües oficials, de les normes bàsiques de civisme i convivència, i del mercat laboral. El sistema de gestió d'aquests informes serà per via telemàtica.

.

No hay comentarios: