lunes, 30 de junio de 2008

CURSOS ORALES GRATUITOS DE CATALÁN:

CURSOS DE CATALÀ:
Durant el mes de juliol del 2008 [del dia 1 al dia 30] s'impartirà en Can Pasqual, al carrer dels Cavallers número 26 -primera planta- de la ciutat d'Esparreguera, uns interessants cursets gratuïts, denominat "Cursos Orals Intensius de Català" per entendre i parlar aquest bell idioma a nivell bàsic.Animem quantes persones desitgin participar en el mateix i esperem veure aquesta interessant iniciativa en altres localitats.
CURSOS DE CATALÁN:
Durante el mes de julio del 2008 [del día 1 al día 30] se impartirá en Can Pasqual, calle dels Cavallers número 26 -primera planta- de la ciudad de Esparreguera, unos interesantes cursillos gratuitos, denominado "Cursos Orales Intensivos de Catalán" para entender y hablar este bello idioma a nivel básico.
Animamos a cuantas personas deseen participar en el mismo y esperemos ver esta interesante iniciativa en otras localidades.


No hay comentarios: