martes, 12 de agosto de 2014

COMUNICAT OFICIAL

Comunicat Oficial 
AME Associació de Mexicans d'Esparreguera i voltants 
recolza la Convocatòria de la Consulta sobre el Dret a Decidir L’any 2013 la nostra associació es va adherir a l’anomenada “Taula d’Esparreguera ” sobre el Dret a Decidir de Catalunya, prèvia consulta realitzada a les seves bases. Es a dir, sobre el Dret de convocatòria per fer consulta a la població que tenen els governants sobre aquells temes que considerin de la major transcendència, i el Dret que tenen els ciutadans/es de exercir aquesta prerrogativa  -si voluntàriament així ho volen-  a traves del seu vot lliure, pacífic i democràtic. 

Els fets històrics i socials que vivim darrerament, amb el clam popular de l’11 de setembre de 2012 i al resultat de les eleccions del 25 de novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 23 de gener de 2013, la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del poble de Catalunya, per tal que el Poble de Catalunya – que, per raons històriques i de legitimitat democràtica, té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà - pugui decidir el seu futur polític col·lectiu son realitats prou conegudes. 

Després de la Via que va enllaçar ciutadans des del riu Sènia fins al Pertús, el 12 de desembre de 2013 els partits que representen una àmplia majoria parlamentària van acordar la data i la pregunta de aquesta primera Consulta

AME Associació de Mexicans d'Esparreguera i voltants recolza el Dret de Consulta de governants i població prèvia convocatòria del President de la Generalitat de Catalunya en les dates que es trií, sobre l’anomenat Dret a Decidir o qualsevol altre tema de rellevància que pugui presentar-se en el futur.
Comunicado Oficial 
AME Asociación de Mexicanos de Esparreguera y alrededores 
apoya la Convocatoria de la Consulta sobre el Derecho a Decidir El año 2013 nuestra asociación se adhirió a la llamada "Mesa de Esparreguera" sobre el Derecho a Decidir de Cataluña, previa consulta realizada a sus bases. Es decir, sobre el Derecho de convocatoria para consultar a la población, que tienen los gobernantes sobre aquellos temas que consideren de la mayor trascendencia, y el Derecho que tienen los ciudadanos/as de ejercer esta prerrogativa -si voluntariamente así lo desean- a través de su voto libre, pacífico y democrático. 

Los hechos históricos y sociales que vivimos últimamente, con el clamor popular del 11 de septiembre de 2012 y el resultado de las elecciones del 25 de noviembre del mismo año, en donde el Parlamento de Cataluña aprobaría el día 23 de enero de 2013 la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña, para que el pueblo de Cataluña - que, por razones históricas y de legitimidad democrática, tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano - pueda decidir su futuro político col·lectivo son del todo conocidos . 

Después de la celebración de la llamada “Vía” que enlazó ciudadanos desde el río Sènia hasta el Pertús, el 12 de diciembre de 2013 los partidos que representan una amplia mayoría parlamentaria acordaron la fecha y la pregunta de esta primera Consulta. 

AME Asociación de Mexicanos de Esparreguera y alrededores apoya el Derecho de Consulta de gobernantes y población previa convocatoria del Presidente de la Generalidad de Cataluña en las fechas que se elijan, sobre el llamado Derecho a Decidir o cualquier otro tema de relevancia que pueda presentar -se en el futuro.No hay comentarios: