viernes, 4 de diciembre de 2015

COMUNICADO OFICIAL AMEComunicat Oficial 
DELICTE DE SUPLANTACIÓ D’IDENTITAT AMEAME  - Associació de Mexicans d'Esparreguera i voltants fa públic que el seu grup obert de Facebook anomenat "Soy un mexicano en Barcelona” [Sóc un mexicà a Barcelona] ha caigut en mans de qui utilitza com identitat el nom de "Alberto Plaza [Campos]", persona que s’ha fet amb el control del referit grup, apareixent com a Administrador del mateix. 

L’esmenta’t individu, qui no manté cap tipus de vincle amb la nostra Associació. Va demanar entrar nomes al grup fa un any aproximadament. 
De fa molts mesos y sense la nostra autorització del ni permís, esta fent ús de la nostra Marca, escut o logotip, enllaços i textos. 

Informem doncs, que el deteriorament del contingut que es publicat al nostre grup "Sóc un mexicà a Barcelona" obeeix nomes i exclusivament als interessos del referit Individu/a. 
Sense cap control ni responsabilitat de la nostra par per tot allò que aquí es publica. 

La usurpació i utilització no autoritzada ha estat denunciada diverses vegades a Facebook al llarg d’aquest any. Novament ho fem , i a més de fem públic la utilització fraudulenta de la nostra Associació. 

En cas de que Facebook no solucioni aquesta anormalitat ens veurem obligats a denunciar davant la Unitat de Delictes Informàtics de la Policia del referit aquest individu/a que fa servir com a identitat el nom de "Alberto Plaza [Campos]".

Comunicado Oficial 
DELITO DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD AME AME Asociación de Mexicanos de Esparreguera i alrededores hace público que su grupo abierto de facebook llamado “Soy un mexicano en Barcelona” ha caído en manos que quien utiliza como identidad el nombre de “Albert Plaza [Campos ]” quien se ha hecho con el control del referido grupo como Administrador

El señalado individuo, quien no mantiene ningún tipo de vinculo con nuestra asociación, sólo solicitó su entrada al grupo hace un año aproximadamente. 
Utiliza desde hace muchos meses y sin nuestra autorización ni permiso el referido grupo además de nuestra marca, escudo o logo, links y textos. 

Informamos pues, que el deterioro del contenido publicado en “Soy un mexicano en Barcelona” obedece única y exclusivamente a los intereses del referido individuo/a. No siendo de nuestra responsabilidad cuanto allí se publica. 

Esta usurpación y utilización no autorizada ha sido denunciada a Facebook varias veces a lo largo de este año. Nuevamente lo hacemos, además de hacer pública esta utilización fraudulenta de nuestra asociación. 
De no corregir Facebook esta anormalidad nos veremos obligados a denunciar este hecho ante la unidad de delitos informáticos de la Policía del referido sujeto/a que utiliza como identidad el nombre de “Albert Plaza [Campos]” 


NOTA ACLARATORIA DE 20.12.2015 

Debemos informar de que con fecha de 19 de diciembre de 2015 la Administración del grupo de facebook “Soy un mexicano en Barcelona” ha sido restituida a AME Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants

El señor Albert Plaza Campos, ha manifestado que no nos eliminó del grupo y que “Facebook me propuso ser administrador porque no había nadie, parecía un grupo abandonado”. 

Devuelta la Administración de nuestro grupo, AME Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants declina de realizar acciones legales sobre el referido señor y sobre lo ocurrido. 

En breve, el grupo, que actualmente ha degenerado en sólo una página de anuncios comerciales de cualquier tipo, será reestructurada para volver a la finalidad con que se crearía en su momento.

No hay comentarios: