jueves, 22 de enero de 2015

Certificats de la Direcció General de Política Lingüística

El 30 de gener s'obre la inscripció 
a les proves per obtenir els certificats 
de coneixement de llengua catalana 


"El català en xifres" publica que el 30 de gener s'obre la inscripció a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana que convoca anualment la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. Les proves estan obertes a qualsevol persona que tingui 16 anys o més en la data de la prova i no es requereix cap titulació acadèmica prèvia. 

El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció està obert del 30 de gener al 18 de febrer. Les sol·licituds es poden presentar per mitjà de l'Oficina Virtual de Tràmits o bé presencialment a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística. Les proves tindran lloc entre el 9 de maig i el 13 de juny. 

El sistema de certificats de la Direcció General de Política Lingüística permet acreditar cinc nivells de competència lingüística en català d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: el nivell bàsic (A2), el nivell elemental (B1), el nivell intermedi (B2), el nivell de suficiència (C1) i el nivell superior (C2). 

Al portal Llengua catalana es facilita la descripció de les proves, models d'examen i diversa documentació que permet triar el nivell més adequat als coneixements de cadascú i preparar-se per a la prova. 


No hay comentarios: