jueves, 16 de octubre de 2014

El dijous: Història de Catalunya


Hay que bombardear Barcelona 
cada 50 años.. 
1842 
 

L'acció militar d'Espartero contra la capital catalana va danyar greument uns 500 edificis, entre els quals, l'Ajuntament