miércoles, 28 de mayo de 2014

Dijous 22 de maig de 2014

Es la primera vegada que es fa en un Consolat 
"Jornada informativa sobre 
Prevenció de Violència de Gènera": 
Implicació de totes les Administracions 
davant el problema. 
[2ª part] Continuem amb la crònica de aquest important acte que va tenir lloc en el Consolat General de Mèxic a Barcelona: Mossos d’Esquadra: Reptes de futur?. Tots. Seguir treballant 

La tercera ponència d’aquesta jornada aniria a càrrec de na Montse Escudé, Sergent dels Mossos d’Esquadra, la policia catalana, qui explicaria que des de l’any 1994 el cos policial té un servei d’atenció a les víctimes amb vocació d’implicar a tota la xarxa policial davant aquest problema de la violència de gènera. Així, es treballa a nivell de quatre àmbits: Prevenció (divulgació), Detecció (patrulles, situacions de vulneracions), Atenció (oficina d’atenció al ciutadà), i Seguiment i Protecció (Grup d’atenció a les víctimes). Aquest darrer àmbit es deriven també tot tipus de violència crònica en la que te que haver una major protecció. 

La Sergent dels Mossos d’Esquadra en na Montse Escudé, assenyalaria amb molta claredat les intervencions policials que tenen lloc en aquest àmbit. Així, Escudé recordaria també com va ser l’any 2003 quan s’afegeix el concepte de la violència psicològica dins de la violència de gènere, i del gran avanç que va suposar la creació de la “Ordre de Protecció” (octubre de 2003). 

Escudé assenyala el fet que ens els casos de violència de gènere la Policia actua d’ofici, tot explicant diverses tipologies i classificacions de les realitat que envolten aquesta mena de violència, com el menyspreí psíquic, les lesions, i el maltracta de fet. 

Na Montse Escudé, Sergent dels Mossos d’Esquadra, acabaria la seva intervenció amb unes paraules ben esperançadores: “Reptes de futur?. Tots. Seguir treballant”La Justícia “no és preventiva” sinó que actua per reacció, per causa. 

La següent intervenció aniria a càrrec de na Silvia Giménez Salinas, professora i advocada amb llarga experiència davant aquesta mena de violències. 

La professora Giménez assenyala com sovint la víctima té moltes dificultats per tal de veure el seu futur una vegada decideix trencar el cercle de la violència de gènere. No te consciència sobre les conseqüències futures de donar aquest pas.

La persona viu un recorregut on té que prendre consciència de que és víctima, i que trencar aquesta realitat implica conseqüències que afectaran la seva vida futura. Na Silvia Giménez Salinas ens diu que els paràmetres de la Justícia no tenen res a veure amb la realitat. La Justícia –afirma la professora Giménez- es indiferent als sentiments. El seu fonament son els fets. 

Per tant, es molt important decidir quin es el camí que volem seguir. Giménez ens explica que “la denúncia” es el final i que cal estar preparats. D’aquí que sigui important ajudar a prendre la decisió correcta i també informar a la víctima dels recursos disponibles per aconseguir informació per atacar cada problema correctament. S’esmentaria com el Col·legi d’Advocats disposa d’un Servei de Orientació sobre conflictes i un Servei de Mediació gratuïts. 

Tanmateix es recorda de la Igualtat de Dret neix l’any 1978, i de que la Justícia “no és preventiva” sinó que actua per reacció, per causa. En quant a la valoració de les proves dins de l’àmbit de la violència de gènere 
Giménez esmentaria que de vegades no poden donar-se. Afegint que, les Declaracions mai poden esdevenir de caire “frívol”. 

Na Silvia Giménez Salinas, professora i advocada, acabaria la seva intervenció reprenent la tesis de que la víctima te que prendre consciència de que la Denúncia comporta una separació i que en el Procediment Judicial normalment aparten l’agressor del nucli de la víctima. 

Acabaria assenyalant que dins de l’àmbit de la violència de gènere “No hi ha criteris clars de la Custòdia dels fills” actualment. Cal donar una bona Protecció davant la violència fruit de Patrons Culturals 

La darrera intervenció va anar a càrrec de na Julia Vega en nom de l’Institut Català de les Dones. Aquesta “Jornada informativa sobre Prevenció de Violència de Gènera” de caràcter multidisciplinari tenia la solidesa de un curs de Formació Contínua, on amb poc temps, es disposa d’un volum considerable de informació de qualitat, si bé ben concentrat. 
Na Julia Vega parlaria de les diverses polítiques que fan sobre la realitat de les dones a través de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. 

Ens parlaria de la llei 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, entenen com a masclisme la diferència “de domini entre l’home o dona”. 

Vega, va anar desgranant l’esperit d’aquesta llei que parla de violència masclista, sensibilització, prevenció, detecció, atenció, recuperació, reparació, víctimització o revictimació i precarietat econòmica de les afectades. 

Val a dir que les formes de violència masclista son ben tipificades: Violència física, Violència psicològica, Violència sexual i abusos sexual, i Violència econòmica. Esmentant també que la violència masclista es pot exercir d'una manera puntual o d'una manera reiterada. 

Na Julia Vega en nom de l’Institut Català de les Dones va desgranar els aspectes més destacats d’aquesta llei aprovada per consens. Especialment significatives al nostre entendre el Capítol 1 sobre el Dret a la protecció efectiva, o el Capítol 4 que parla de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista, amb el seu article 85 que estableixen els Protocols per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. 
En una segona part de la intervenció de na Julia Vega ens presentaria als assistents tota la xarxa de centres i equipaments disponibles davant la realitat de la violència masclista. Principalment els disponibles dins de la ciutat de Barcelona. Tot esmentant que cal donar una bona Protecció davant la violència fruit de Patrons Culturals

Des AME Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants, nomes ens resta agrair el treball de totes aquestes persones que varen fer possible aquesta Jornada informativa sobre Prevenció de Violència de Gènera, i al Consolat General de Mèxic a Barcelona la seva atenta invitació perquè hi fóssim allí presents. 


Fotografia: Consulmex Barcelona y AME 

Jornada informativa sobre Prevenció de Violència de Gènera [1ª part] Clic aquí
Jornada informativa sobre Prevenció de Violència de Gènera [2ª part] Clic aquí

No hay comentarios: