miércoles, 28 de mayo de 2014

Dijous 22 de maig de 2014

Es la primera vegada que es fa en un Consolat 
"Jornada informativa sobre 
Prevenció de Violència de Gènera": 
Implicació de totes les Administracions 
davant el problema
[1ª part]  

Aquest passat dijous 22 de maig de 2014 va tenir lloc a la Sala del Rellotge del Consolat General de Mèxic a Barcelona ple de gom a gom de públic, un important acte que portava per nom la de “Jornada informativa sobre Prevenció de Violència de Gènera” i en la que varen prendre part la representació Consolar mexicana i altes institucions de la Generalitat de Catalunya. Pioners: Cap Consolat a Catalunya ho ha fet abans que nosaltres 

Normalment, aquesta mena de Jornades informatives, van a càrrec d’una unitat especialitzada dels Mossos d’Esquadra. Tanmateix, aquest cop té una relleu ben especial per varis motius. En direm alguns: El compromís i sensibilitat de les nostres autoritat Consulars davant un tema que va mes enllà de nacionalitats, fronteres i Continents. El fet de ser el Consolat de Mèxic de Barcelona el qui per primera vegada aculli un acte semblant [cap Consolat a Catalunya ho ha fet abans que nosaltres]. Com també es ben significativa l’assistència com a ponents, de representants de la Direcció General de Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, dels Mossos d’Esquadra, de l’Institut Català de la Dona de la Generalitat de Catalunya, i de acreditats professionals del Dret Civil i Penal. 

Val a dir també, que la primera fila de l’auditori el formaven alts càrrecs de l’Administració catalana. Es a dir, hi havia una total sintonia e implicació de totes les Administracions davant aquest greu problema. Violència domestica. Allò que la comunitat mexicana té que saber 

Va obrir aquesta Jornada les paraules adreçades als assistents per part de na Norma Ang Sánchez, Consol de Mèxic a Barcelona. Qui va dibuixar aquesta realitat angoixant de la violència de gènere que va més enllà de tota frontera, país, o Continent. 

Na Norma Ang va aportar diverses dades per tal de situar aquesta realitat. Sobre una estadística de 42.000 persones entrevistades hom es parla de que un 30% ha sofert violència i nomes un 13% fa finalment una denúncia. 

Estadístiques efectuades a Mèxic, esmenten que prop d’un 46’1 % de les dones de mes de 15 anys ha tingut quelcom incident de violència amb la seva parella. 

Tanmateix, la Exm. Na Ang Sánchez, Consol de Mèxic a Barcelona, assenyalaria varis aspectes ben importants sobre la realitat de la Violència de Gènera: Identificar bones pràctiques sobre aquesta realitat, treballar vers unaTransformació Culturald’aquesta realitat a nivell de tota la societat, i, una vegada arribats a la Denúncia, les víctimes “tienen que estar apoyadas” per les autoritats i organismes que poden auxiliar-les. 

Finalment, la diplomàtica mexicana va informar de la edició d’un fulletó per part del Consolat General de Mèxic a Barcelona amb el nom de “Violencia doméstica. Lo que la comunidad mexicana debe saber” i que a l’acabament de l’acte va ser repartit entre els assistents. 

Esmentarem que es tracta d’un fulletó molt ben fet, en el que es pot trobar la definició de què es la violència de gènere, els mitjans per tal d’identificar les situacions de violència, recomanacions genèriques de com fer el primer pas, consells per a casos extrems, i també inclou un petit directori on demanar ajuda per part de les víctimes. 

Especialment interessant resulta també la inclusió d’un baròmetre que marcat del 0 al 30 presenta els diversos estadis o nivells de violència de gènere que hom pot patir. I que van des de les anomenades bromes amb ganes de ferir i els xantatges, fins a nivells de màxima gravetat com serien les mutilacions i els assassinats. S’estan reproduint vells Patrons dins de la violència de gènere. 

La segona persona en prendre la paraula va ser en na Maite Casado, responsable del Departament de Interior de la Generalitat de Catalunya, qui, desprès d’unes paraules d’agraïment, en la seva intervenció parlaria del concepte, les dades estadístiques disponibles,i les conclusions que podem treure’n a mena de reflexió. 

Per a Casado la violència de gènere es una varietat de la anomenada violència masclista dins de una relació de parella. Desprès de desgranar diverses tipologies, assenyala un matis important entre el concepte de “Violència domestica” que ho fa qualsevol persona membre d’una família, i que no es el mateix que la “Violència de Gènere” que te lloc estrictament dins de la parella. 

El concepte de violència de gènere es molt nou i recentment tipificat esmenta Casado, assenyalant el gran pas dins del Dret que suposa que la violència de l’home (normalment) no quedi dins de la família i passes ja a ser a partir de l’any 2004 un cas social. En aquest sentit actualment també tenen lloc uns primers passos sobre la prevenció del maltracta a persones ja grans, “personas mayores”. 

La responsable del Departament de Interior de la Generalitat de Catalunya esmenta que realment no sabem el volum real de la violència a casa nostra. Les denúncies efectuades nomes son un 17% si be les enquestes a nivell de Nacions Unides parlen de que 1 de cada 3 dones ha patit quelcom mena de violència, i 1 de cada 10 ha patit una agressió. 

Es considera que a Catalunya 1 de 4 dones a patit alguna manera de victimació. 

Na Maite Casado assenyala com el camí vers fer la denúncia es un camí llarg on normalment es tarda una mitjana de 10 anys a dur a terme. Casado té ben clar que la societat “demana polítiques actives de prevenció” que passen per la detecció de supòsits, la derivació a serveis assistencials (jurídics, socials, sanitaris) i la importància de tenir un bon mapa de recursos públic i privats. 

Finalment, esmentar que la violència de gènere amb dades de l’any 2013, un 53% de les víctimes son dones joves amb edats que van dels 15 als 35 anys. Tanmateix s’observa que s’estan reproduint vells Patrons. 

Fotografia: Consulmex Barcelona y AME

Jornada informativa sobre Prevenció de Violència de Gènera [1ª part] Clic aquí
Jornada informativa sobre Prevenció de Violència de Gènera [2ª part] Clic aquí

No hay comentarios: