lunes, 27 de enero de 2014

Cops d’Ull, col·lectiu d’art plural

La mexicana Gabriela Rosado Rivera, 
amb Norberto Sayegh i Pepe Jiménez Espejo 
presenten l’exposició “Vestïgium” 
a Can Manyé Espai d’Art i Creació (Alella)


  

El proper divendres 31 de gener de 2014 a les 20:30 hores tindrà lloc a la sala de Can Manyé Espai d’Art i Creació (Riera Fosca 42, 08328 Alella, Barcelona, Catalunya, Europa) la inauguració d’una nova exposició d’integrants del col·lectiu d’Art plural anomenat “Cops d’Ull” amb una presentació d’obra nova bai el provocador títol de “Vestigium”. 

Son, els artistes Norberto Sayegh, Pepe Jiménez Espejo i la mexicana Gabriela Rosado Rivera, els autors d’aquesta nova exposició que restarà oberta al públic amb entrada lliure del divendres 31 de gener al diumenge 16 de febrer de 2014, amb horari visitable de dimecres, dijous i divendres de 17:30 a 22:30 i dissabtes i diumenges de 11:00 a 14:00 hores. 

Cops d’Ull, col·lectiu d’art plural, presenta aquesta exposició dita Vestigïum, dels tres abans esmentats artistes com un conjunt d’investigacions plàstiques entorn del concepte de la memòria, de la pervivència dels arquetips, del passat imaginat. 

Gabriela Rosado Rivera, intencionadament pren la figura humana que es modela amb l’experiència, esdevé memòria física, en marca indeleble. Cerca referències i instants que esdevenen documents, esborrant les idees més epidèrmiques i revelant records més profunds. 

Tanmateix Norberto Sayegh planteja una visió que qüestiona els vestigis com fets inamovibles i tancats, ens suggereix que un espai a través del pas del temps mai és el mateix, que el que avui veiem demà ja no existeix: un espai que genera infinites històries no necessàriament connectades entre si. 

Un vestigi, segons aquesta idea, és memòria personal i intransferible de la nostra percepció de la realitat. 

En canvi, Pepe Jiménez Espejo parteix de records i memòries alienes per reflexionar sobre la seva pròpia condició, afegint estrats, distorsions i espais propis. 

La lectura de l’obra “Los enamoramientos” de Javier Marías, el sedueix i el porta descobrir textos que semblen sorgir de l’atzar més profund, que imposen la seva presència a les obres, cal·ligrafies d’espectres que s’alimenten d’antigues emocions. 

Recordem que l’artista Gabriela Rosado Rivera va néixer a la ciutat de Mèxic D.F. l’any 1966. És Llicenciada ens Arts Plàstiques a l’Escola Nacional de Pintura, escultura i Gravat “La Esmeralda” de l’Institut Nacional de Belles Arts. 

De l’any 1998 ha viscut a Europa, essent actualment Barcelona el seu lloc de residencia.

No hay comentarios: