jueves, 25 de julio de 2013

COMUNICADO OFICIAL AME




Comunicat Oficial  
AME s’ha adherit a la Campanya d'Amnistia Internacional   anomenada "Protegim als que ens defensende Mèxic.


AME Associació de Mexicans d'Esparreguera i voltants s'ha sumat oficialment a la Campanya "Protegim als que ens defensen" en què es demana a les autoritats que actuïn perquè Mèxic deixi de ser un dels països més perillosos del món per als que protegeixen els drets humans.

El text enviat al Sr Miguel Ángel Osorio Chong, Secretari de Governació de Mèxic diu així:


"Li escric per transmetre la nostra profunda preocupació per la greu situació que viuen les i els defensors de drets humans a Mèxic, que sovint s'enfronten a atacs i amenaces com a resultat de la seva legítima tasca. Defensors com Fra Tomás, que a Tabasco s'enfronta a atacs i amenaces per protegir els migrants que travessen Mèxic. La pressió de la societat civil va aconseguir que s'aprovés aquest any una llei que estableix un mecanisme per protegir defensors, defensores i periodistes en risc. Li demanem que prengui totes les mesures necessàries perquè el mecanisme funcioni de forma eficaç, perquè es reconegui la important tasca de les persones defensores de drets humans i perquè cap atac quedi impune. Atentament, AME "





Comunicado Oficial AME
AME se suma a la Campanya de Amnistía Internacional 
Protejamos a quienes nos defienden” de México

AME Asociación de Mexicanos de Esparreguera y alrededores se ha sumado oficialmente a la Campaña “Protejamos a quienes nos defienden”   en la que se pide a las autoridades que que actúen para que México deje de ser uno de los países más peligrosos del mundo para quienes protegen los derechos humanos.

El texto enviado al Sr. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación de México dice así:

“Le escribo para transmitirle mi profunda preocupación por la grave situación que viven las y los defensores de derechos humanos  en México, quienes a menudo se enfrentan a ataques y amenazas como resultado de su legitima labor. Defensores como Fray Tomás, quien en Tabasco se enfrenta a ataques y amenazas por proteger a los migrantes que atraviesan México.
 La presión de la sociedad civil logró que se aprobara este año una ley que establece un mecanismo para proteger a defensores, defensoras y periodistas en riesgo.
 Le solicito que tome todas las medidas necesarias para que el mecanismo funcione de forma eficaz, para que se reconozca la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos y para que ningún ataque quede impune.
 Atentamente, AME”

No hay comentarios: