sábado, 26 de noviembre de 2011

Nova eina per els estudiants mexicans...

.

Tots els usuaris ja poden accedir a la informació digital de les biblioteques públiques des de qualsevol ordinador

• Amb el carnet de biblioteca es poden consultar més de 40 revistes en català, bases de dades i enciclopèdies, entre altres documents


• Fins ara només es podia consultar aquesta informació des dels ordinadors de les biblioteques públiques

• Amb aquesta mesura el Departament de Cultura impulsa el consum d’informació digital de qualitat entre els usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya


Els més de 3 milions d’usuaris de les biblioteques públiques catalanes ja poden accedir des de qualsevol ordinador a les bases de dades, enciclopèdies, revistes i premsa de qualitat que ofereix la Biblioteca Electrònica del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Per fer-ho només cal disposar del carnet de biblioteca i registrar-se com a usuari.
Amb aquesta mesura el Departament de Cultura vol facilitar l’accés a continguts digitals de qualitat a totes les persones usuàries de les biblioteques públiques.

Fins ara ja es podia accedir a la Biblioteca Electrònica des dels ordinadors de les biblioteques públiques, però a partir d’ara es podran consultar aquests continguts des de qualsevol ordinador i amb independència de la ubicació territorial de la biblioteca. Al llarg d’aquest any 263.708 usuaris han consultat la Biblioteca Electrònica, i amb l’obertura d’aquesta eina es preveu un increment en el nombre d’usuaris.

Aquest nou servei està a disposició de l’usuari les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Ofereix accés a més de 40 revistes en català incloses al portal Quiosc.cat de temàtiques diferents com gastronomia, turisme, o música, així com a 600 mitjans de comunicació i a 42.000 notícies diàries a text complet de diaris espanyols i estrangers.
També permet consultar obres de referència en llengua catalana, castellana, i anglesa; diverses enciclopèdies i altres documents com totes les lleis i jurisprudència de l’Estat i un manual en gestió empresarial, entre altres.

La Biblioteca Electrònica del Departament de Cultura ofereix als usuaris els recursos d’informació següents:

• Mienciclo universal
És una plataforma que dóna accés a diverses obres de referència en llengua
castellana: història universal, història gràfica del s. XX, geografia
universal.

• Quiosc.cat
Accés en format interactiu i multimèdia a més de quaranta revistes en català
de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).

• Oceano Padres
Base de dades específicament desenvolupada per a pares i mares.

• Oceano Salus
Base de dades que, amb una visió divulgativa, conté informació sobre anatomia, medicina, nutrició i salut en general.

• Oceano administracion de empresas
Base de dades adreçada a estudiants i a professionals dels àmbits de l’economia i les ciències empresarials.

• VLEX
Base de dades jurídica que conté la legislació (autonòmica, estatal i europea) i la jurisprudència a text complet dels Tribunals Suprem, Constitucional, Superiors de Justícia i Audiències Provincials.

• Iconoce
Base de dades de notícies que inclou les edicions digitals dels principals diaris espanyols i estrangers des de 2001.

Més informació sobre la Biblioteca Electrònica a http://www.gencat.cat/cultura/bibliotecaelectronica/ ..

No hay comentarios: