jueves, 16 de junio de 2011

Els dijous: Història de Catalunya

.

Castell de Vilademàger


Castell i Sant Pere de Vilademàger
La Llacuna


Citat des del 987, avui es conserven restes d’una torre circular i restes del recinte emmurallat a llevant, amb restes de torres semicirculars i paraments de muralla i una portalada d’accés a ponent, corresponent a un segon clos de muralles. A l’interior del que era el recinte emmurallat es conserva magníficament l’església de Sant Pere de Vilademàger, amb elements dels segles XI i XII, de la renovació dels segles XIV i XV (la major part de la construcció és gòtica) i del XVII. És d’una nau amb porta d’accés de doble arc de mig punt adovellat, protegit amb guardapols i absis poligonal. La força ascensional pròpia del gòtic es confia a la volta de creueria de l’absis, la clau de la qual conserva la representació del Agnus-Dei.

En una de les voltes del sud es conserven unes pintures murals datades a l’inici del segle XIV. A l’interior també es conserva una pica baptismal de característiques romàniques

Font: L’Anoia en viu. Viu turismo.
Castell i Sant Pere de Vilademàger
.

No hay comentarios: