viernes, 27 de agosto de 2010

Els catalans i Mèxic...

.
Mataró treballa en l’agermanament
Amb la ciutat mexicana de Comitán de Domínguez (Chiapas)

Moltes vegades la Comunitat Mexicana resident a Catalunya no és prou conscient de les moltes simpaties que aixeca Mèxic a la nostra terra, (la seva terra de acollida) tant a nivell personal com institucional.

Als agermanaments de ciutats i viles, fins i tot places com la de Barcelona (la plaça Reial), o les nombroses persones que recolzen a títol personal ONG que treballen permanentment a Mèxic, hi tenim que sumar-hi també altres institucions que també treballen per fer un lligam més fort entre aquestes dues comunitats, que malgrat la seva separació geogràfica, se senten també molt unides.

Les nostres administració municipal també mantenen sovint lligams. Lligams que potser resten injustament desconeguts per la nostra Comunitat i molta altra gent. Avui parlem en aquestes pàgines de la ciutat de Mataró, al Maresme.

Una ciutat costanera molt coneguda per la qualitat acollidora de la seva gent i les seves boniques platges, que ens serveix per recordar que actualment s’està treballant per realitzar l’agermanament d’aquesta ciutat catalana amb la ciutat mexicana de Comitán de Domínguez. Una ciutat d’uns cent mil habitants propera a Las Margaritas, a l’Estat de Chiapas.

L'agermanament entre dues ciutats és l'establiment oficial de lligams de cooperació mútua. Les ciutats agermanades tenen alguna característica en comú i es comprometen a millorar la coneixença mútua i l'ajuda bilateral.

La carta fundacional del que avui és la Federació Mundial de les Ciutats Unides, defineix l'agermanament com:

« el lligam que uneix, amb un esperit d'igualtat i de reciprocitat, els pobles
de dos o més països diferents per tal d'afavorir el contacte entre persones,
l'intercanvi de les idees, de les tècniques, dels productes [...] És un
instrument de cultura popular i de formació cívica internacional [...] i no es
pot desviar del seu objectiu per interessos personals, partidaris o polítics. »
—La Charte des villes jumelées, Aix-les-Bains, 1957

La idea va sorgir després de la Segona Guerra Mundial dintre del procés d'integració europea, i avui compta amb el suport de la Unió Europea. La primera població a posar en marxa la iniciativa va ser l'anglesa Coventry, que es va agermanar amb Stalingrad, a la Unió Soviètica. A finals de la Guerra Freda van ser les ciutats de l'OTAN que es van agermanar amb les ciutats del Pacte de Varsòvia. A partir de la dècada del 1970, sorgeixen els agermanaments de cooperació pel desenvolupament del Tercer Món en el marc de relacions de solidaritat Nord-Sud.

El lligam de Mataró amb Mèxic no es nou d'avui.

Mèxic es tant gran, tant gran, que gairebé es inevitable que uns Estats siguin més rics que altres, i algunes zones esdevinguin encara avui deficitàries en algun aspectes.

Doncs bé, cal dir que l’Ajuntament de Mataró també hi aporta el seu gra de sorra en aquest desitj de millorar el món en que vivim. I Mèxic, novament, com tants altres casos, els hi ha pres el cor.

Amb estreta col·laboració amb la Fundació Grup Tercer Món amb seu a la mateixa ciutat, i la associació MUSA-Mujeres Unidas de la Selva a Chiapas, el Consell Municipal de Cooperació de Mataró ha estat recolzant interessants projectes els darrers anys, que van des de la creació de un butlletí intern, a la construcció de la “Casa de la Mujer”.

Aquí deixem les “dades” oficials perquè les veieu. Tanmateix prou interessants:
Enfortiment de les capacitats organitzatives, productives i educatives per a les dones organitzades de MUSA

Entitat promotora: FUNDACIÓ PRIVADA GRUP TERCER MÓN-MATATRÓ/MUSA A.C. –ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA UNIÓN DE EJIDOSPaís: Mèxic

Aportació de l'Ajuntament de Mataró:

- 119.842,20 (2008)
- 90.235,35 (2009)
- 49.700,69 (2010)


Descripció:

El projecte és la continuïtat del treball endegat des de l’any 1998 a través de programes anteriors (organització de dones, producció orgànica, comunicació).

En aquest sentit, es planteja com un projecte integral a llarg termini (2006-2010) com a resultat del compromís expressat tant per la Fundació Grup Tercer Món com per l’Ajuntament de Mataró d’avançar en l’enfortiment dels vincles solidaris amb les contraparts responsables del projecte. D’altra banda, un treball de llarga durada incidirà molt positivament en el desenvolupament de les comunitats beneficiàries.

El projecte preveu:

- Mantenir una estructura organitzativa estable de dones que vetllin per les necessitats de les seves comunitats davant les instàncies locals, estatals, federals i internacionals per millorar les condicions de vida i facilitar l’accés com a subjectes polítics en aquelles decisions que els afectin.

- Augmentar els nivells d’educació i capacitació a tots els àmbits (líders organitzatius, tècnics comunitaris, membres i familiars) per elevar la capacitat d’autonomia, autogestió i possibilitats de desenvolupament humà.

- Disposar de les eines de comunicació i informació necessàries per consolidar la identitats organitzativa.

- Projectes productius: fomentar els projectes productius com a eina econòmica que permeti d’obtenir ingressos dignes.

- Accedir als mitjans productius i de benestar social necessaris per millorar el seu nivell de desenvolupament a curt termini (impacte ràpid).

- Desenvolupar un sistema de crèdit i estalvi per:

- Fomentar l’estalvi com a estratègia de capitalització bàsica per al desenvolupament.

- Facilitar l’accés a crèdits (microcrèdit/crèdits productius) per tal que els beneficiaris siguin subjectes del seu propi desenvolupament.

- Orientar la construcció de relacions equitatives entre homes i dones per millorar els rols de la dona en la família, en la comunitat, en l’organització, en el mercat, en l’àmbit polític. Es planteja com un projecte integral a llarg termini (2006-2010) com a resultat del compromís expressat.
+INFORMACIÓ:

Web Fundació Grup Tercer Món [clik aquí]
Consell Municipal de Cooperació de Mataró [clik aquí]
Ajuntament de Mataró [clik aquí]
Wikipedia: Comitán de Domínguez [clik aquí]


No hay comentarios: